Nytt fra Bibelskolen

Da er vi godt i gang med vårsemesteret. Vi er fortsatt sju elever, som i høst, og det er en trofast flokk. Til tross for pandemi og mange strenge smittevernregler, har skolen gått som normalt i hele år.

Med en så liten flokk har vi kunnet gjøre det, uten at det har bydd på store problemer. Vi har også hatt en fin flokk i internatet. Noen går på skoler i området og noen arbeider. Det har gitt et godt åndelig og sosialt miljø. Møtevirksomheten har også gått sin gang, selv om det har vært begrensninger på antall og krav om munnbind på alle møtedeltakerne.

Tegn i tiden
Vi opplever mange tegn i tiden som taler sitt tydelige språk om at Gud ryster jorden. Han lar sine basuner klinge for våre ører for å kalle oss til omvendelse, mens det ennå er tid. Denne verden går mot sin undergang. Det betyr ikke at vi ikke skal være med for å begrense både skader og la oss vaksinere mot sykdom osv., men det er likevel ikke i noe av dette vår redning ligger. Det vi opplever er bare som svake veer mot det som skal komme, og da gjelder det å ha del i den frelse som er gitt oss i Jesus og som innebærer at vi kan vente på forløsningen, ikke vredesdommen. Mer enn noen gang er det viktig å ta tid til å høre Guds ord og både få lys over vår egen tid, men mest av alt få lys over vår synd og vår fortapthet og frelsen i Jesus Kristus!

Ny internatarbeider
Anders Olsson, som har bodd på Fossnes i mange år, har vært internatarbeider denne høsten. Nå har Jan Eirik Berre kommet for å avløse ham, og han vil også ta over noen av Martins praktiske oppgaver som vaktmester. Vi ønsker Jan Eirik velkommen i flokken, selv om han ikke er noe nytt ansikt. Han har vært en trofast bidragsyter både i Fossneskoret og hatt ansvar for opptak av møter mv. i flere år. Det har ikke minst vært viktig i denne tiden, slik at vi har kunnet «streame» møter direkte gjennom hele pandemien. Vi takker også Anders for det han har betydd for Fossnes gjennom alle år han har vært hos oss!

Forkynner- og ledersamling
Siste helg i april innbyr vi til forkynner- og ledersamling. Der er alle med lederansvar for barn og unge, i forsamlingsarbeid og ellers særlig velkommen. Program ligger ute på www.nll.no. Fint om alle som ønsker å delta tar kontakt og melder seg på! Det er viktig for kjøkkenet.