Åpningshelg på Bibelskolen

Åpningshelgen 18.-19. august markerte som vanlig starten på et nytt bibelskoleår. Vi ønsker velkommen til et nytt elevkull!

Video-opptak fra åpningskvelden kan du finne her.

Elever i år er Torben Asbøg Knudsen (Danmark), Regina Valles Baldisco (Filippinene), Sheila Rama (Filippinene), Lovisa Grunnan (Ljungskile, Sverige), Rebeca Vera Mamani (Sucre, Bolivia), Benedicte Samira Popkema (Løten, Hedmark) og Jon Øystein Gravdal (Kleppe, Jæren) – i samme rekkefølge som på bildet ovenfor. 

På åpningsmøtet lørdag kveld ble elevene presentert for den lokale forsamlingen.

Timelærer Lars Fossdal talte over Gal. 4, 21-31. Men han begynte med noen innledende spørsmål:

Har du tenkt på hvor spesiell Bibelen er? Tenk så enkelt 1. Mosebok taler om Skapelsen – detaljert og planmessig. Der får vi høre Sannheten. Men menneskene forkaster det.

Det som står i Gal. 4,27 og utleggelsen av det kan på mange måter oppsummere kveldens tale:

For det står skrevet: Gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder! Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveer! For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. (Gal 4:27)

Hagar hadde forutsetninger for å få barn, men Sara hadde det ikke. Hager fikk Ismael, Sara fikk Isak. Isak ble født på grunn av løftet. Det som kjennetegner de sanne Guds barn er at det er umulig å få det til. Det er ingenting hos oss som vi kan vise til, det finnes ingen forutsetninger, det er umulig, man er hjelpeløs fortapt. Men så står det i Gal. 4,27: «Gled deg (…) Bryt ut i jubelrop!» For Gud har gitt deg Jesus og der er alt ferdig!

Søndag formiddag talte timelærer Martin Fjære over Matt. 25,14-30. Budskapet fra kvelden før, kom fram igjen. Lignelsen taler om tjeneren som skulle sikre seg og gjemte talentet. Han hadde ikke sett hva rikdommen betydde for ham, og hva frelsen bringer til de fortapte.

I alt hva du gjør – hva er ditt hjertes vitnesbyrd om Jesus?

Til slutt vil vi sitere andakten av Rosenius for 17. august, som Rami Seppälä tok fram i åpningen lørdag kveld:

Når en arm synder begynner å hungre etter denne nåde og griper den med hjertets tro, da blir all denne Kristi fortjeneste gitt ham og tilreknet ham som hans egen fortjeneste og rettferdighet. Og derfra skal han hele sitt liv hente trøst mot alle sine daglige synder og all sin usselhet.

Men her må du huske at det er ikke nok at du vet dette og har hørt det ofte. Nei, dette må du tenke over og betrakte så lenge at ditt hjerte får virkelig trøst av det og kan si: Dette er mitt! Da først gir det deg liv, og da først får bruden samfunn med brudgommen.

Vær gjerne med å be for lærere og elever på Bibelskolen på Fossnes – at de må få se Jesus som sin Frelser i Ordet.