De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod

«Det skal bli sagt: Bygg, bygg, rydd vei! Ta hvert anstøt bort fra mitt folks vei! For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende.» (Jes 57:14-15)

Det går mot Jesu gjenkomst, og sett med våre øyne kan det virke som Guds rike taper for mørkets makt. Ja, det er lett å la seg forlede til å tenke med fornuften og la oss overmanne av motløshet – som igjen kan føre oss inn i likegyldighet og at vi i større og større grad søker vårt liv i denne verden.

Vi må minne hverandre på at det spørres ikke om fremgang og vellykkethet i denne verden, for hverken enkeltmennesket eller organisasjon, men om Guds ord har fått virke i hjertet – til syndenød, omvendelse og frelse i Jesu blod.

Har du fått satt dine føtter på Klippen betyr det ingenting hvordan livet i denne verden forløper, da går du en lys fremtid i møte. Under Jesu blods rensende kraft er dine fremtidsutsikter like lyse som Guds løfter.

En dag skal Jesus komme igjen med makt og stor herlighet, og han skal dømme folkeslagene. Den som har sitt navn skrevet i livets bok den dagen skal bli med i fullkommenhetens rike og prise Lammet i all evighet. Tenk på den dagen, kjære søster og bror, om du ser på tiden vi lever i med bekymring. Søk hans nærhet ofte – der er det kraft å hente til vandringen! Kommer vi på avstand fra Jesus, som er troens opphavsmann og fullender, er vi et lett bytte for den onde sjelefiende.

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har som mål å spre ut Ordet slik det står, og lede mennesker til de gamle stier – ja til selve Veien, Sannheten og Livet – Jesus Kristus. Dette skjer på flere ulike måter og på mange steder.

Til slutt vi vi minne om sangen på nr 890 i «Sangboken»:
«Sku mot himmelen, løft ditt øye
over jordens dunkle stier!
glem ei kronen du har fått,
se, hos Gud blir allting godt!
Må enn sjelen her seg bøye
under sorgen mens du bier,
aller deiligst hjemmet er
når du gjennom tårer ser.»

Vi skal få takke for at vi får se og oppleve at denne verden ikke er vårt hjem eller vårt mål – men at vi dras mot himmelen.

For Landsstyret,
Fredrik Thorbjørnsen (formann)
Martin Fjære (sekretær)

Hele årsmeldingen finner du på websiden vår: nll.no