Søk
Close this search box.
Søk

Årsmelding fra Landsstyret 2022/2023

(På bildet er det nye landsstyret, valgt sommeren 2023).

«De har tvettet sin kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.»

Det skal bli sagt: Bygg, bygg, rydd vei! For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. (Jes. 57:14-15)

Det går mot Jesu gjenkomst og sett med våre øyne kan det virke som Guds rike taper for mørkets makt. Ja, det er lett å la seg forlede til å tenke med fornuften og la oss overmanne av motløshet – som igjen kan føre oss inn i likegyldighet og at vi i større og større grad søker vårt liv i denne verden.

Vi må minne hverandre på at det spørres ikke om fremgang og vellykkethet i denne verden for hverken enkeltmenneske eller organisasjon, men om Guds ord har fått virke i hjertet – til syndenød, omvendelse og frelse i Jesu blod. Har du fått sette dine føtter på Klippen betyr det ingenting hvordan livet i denne verden forløper, da går du en lys fremtid i møte. Under Jesu blods rensende kraft er dine fremtidsutsikter like lyse som Guds løfter.

En dag skal Jesus komme igjen med makt og stor herlighet, og han skal dømme folkeslagene. Den som har sitt navn skrevet i livets bok den dagen skal bli med i fullkommenhetens rike og prise Lammet i all evighet. Tenk på den dagen kjære søster og bror om du ser på tiden vi lever i med bekymring, og søk hans nærhet ofte – der er det kraft å hente til vandringen! Kommer vi på avstand fra Jesus, som er troens opphavsmann og fullender, er vi et lett bytte for den onde sjelefiende.

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har som mål å spre ut Ordet slik det står, og lede mennesker til de gamle stier – ja, til selve Veien, Sannheten og Livet – Jesus Kristus. Dette skjer på flere ulike måter og på mange steder. Vi vil ta frem litt om de ulike delene av vår virksomhet:

  • Bibelskolen på Fossnes: NLL eier bibelskolen, men skolen er organisert med eget styre og er en egen virksomhet.
  • Vennesamfunn: Det er venneflokker mange steder i Norge og det er kontakt med venner i våre naboland. Det er gledelig at det har lagt seg til rette for å ha møter på flere nye steder i senere tid. Vi kan nevne: Elverum, Rena Seimsfoss i Kvinnherad.
  • Lyd og videopptak: Det sendes en del møter direkte, og ellers legges det ut lyd- og videoopptak av taler (se NLL.no). Grunnet rettigheter er det arbeidsomt og noe kostbart dersom man skal legge ut opptak av sang.
  • Lov & Evangelium: Redaktør gjennom mange år (Ingar Gangås) har gått av med pensjon og en redaksjonsnemnd (Per Bergene Holm, Finn Widar Knutzen og Dag Rune Lid) har overtatt arbeidet. I tillegg deltar flere med layout, korrektur og annet. Det er et mål at bladet fortsatt kan være et oppbyggelig blad som formidler Bibelske sannheter.
  • Barnebladet «Nøkkelen»: Barnebladet kommer med 10 nummer i året og har nådd ut til mange. Det er ca 200 abonnenter på bladet.
  • Nettsiden NLL.no: nettsiden inneholder mye oppbyggelig stoff og ressurser som kan være til hjelp for den enkelte og for de lokale foreningene.
  • Bibelfortellinger for barn: Det lages og legges ut video på Vimeo med bibelfortellinger for barn (se link på NLL.no).
  • Ytremisjon: NLL driver litteraturarbeid i Peru/Bolivia gjennom forlaget «Såmannen / El Sambrador». NLL støtter også den Lutherske kirken i Moldova. Ingar Gangås har ansvaret for misjonsarbeidet i Sør-Amerika og Per B. Holm har ansvaret for misjonsarbeidet i Moldova.
  • Barne og ungdomsforeninger: Det drives barnemisjon og ungdomsforening. I tillegg arrangeres det barne, yngres- og ungdomsleire.
  • NLL har også årlig konfirmasjonsundervisning og forkynnerseminar på Fossnes.

Sekretæren setter opp en reiserute i tillegg til de møtene som de lokale foreningene arrangerer selv. De som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, stevner og bibelhelger dette året har vært: Sigbjørn Agnalt, Per Bergene Holm, Asbjørn Fossli, John Peder Samdal, Ingar Gangås, Martin Fjære, Bjarne Gjuvsland, Lars Fossdal, Sigurd Brennsæter, Tobias Fjell, Jan Eirik Berre, Lars Fredrik Ellingsen, Konrad Fjell, Dag Rune Lid, Odd Eivind Stensland, Finn Widar Knutzen, Steinar Handeland, Gunnar Nilsson (S), Dan Hessellund (DK), Curt Westman, Eivind Gjerde, Ragnar Andersen, Bjørn Valde, Øyvind Samnøy, Steinar Guddal, Lorents Nord-Varhaug og Reidar Heian. I tillegg har flere talt på enkeltmøter, barneleir, yngresleir og ungdomsleir rundt om i våre forsamlinger.

Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden sommersamlingen på Fossnes 2022 vært: Stevne på Laberget leirsted, bibelhelg på Solgry, bibelkurs og nyttårssamling på Fossnes. Pinsesamlinger: Mosvik, Langli, Skjæveland og Steinsdalen. Barneleir på Fossnes. Ungdomsleirer: Høstleir på Ersdalstun i Agder, vinterleir på Hermanstølen i Valdres, påskeleir på Ersdalstun i Agder, sommerleir på Trettenes ved Farris og yngresleir på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik.  I tillegg til dette hadde vi en forkynnersamling på Fossnes i mai.

Siden forrige årsmøte har Landsstyret hatt 3 styremøter (juli, desember og mars.)  Landsstyret har behandlet 46 saker.  Reidar Heian, Dag Rune Lid, Fredrik Thorbjørnsen, Olav Fossdal, Øystein Laberget, Olav Gangås og Martin Fjære har møtt fast i styret.  Styreformann har vært Fredrik Thorbjørnsen, nestformann Reidar Heian og sekretær Martin Fjære.

Til slutt vi vi minne om sangen på nr 890 i «Sangboken»:

Sku mot himmelen, løft ditt øye Over jordens dunkle stier!
Glem ei kronen du har fått, Se, hos Gud blir allting godt!
Må enn sjelen her seg bøye Under sorgen mens du bier,
Aller deiligst hjemmet er Når du gjennom tårer ser.

Vi skal få takke for at vi får se og oppleve at denne verden ikke er vårt hjem eller vårt mål – men at vi dras mot himmelen.

For Landsstyret
Fredrik Thorbjørnsen (formann)                                                   Martin Fjære (sekretær)

 

Nytt landsstyre består av: Olav Fossdal, Fredrik Thorbjørnsen, Dag Rune Lid, Øystein Laberget, Reidar Heian, Halvor Mangelrød og Martin Fjære.