Rapport fra Moldova

«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Kol 3:23

I 2021-22 fortsatte vi å forkynne og lytte til Guds Ord i Kamenka og Tiraspol. Vi fulgte kirkeåret: advent, jul, påske… og dekket dermed alle viktige hendelser i Jesu Kristi liv, hans trosbekjennelse, hans verk, menighetens liv osv. Jeg håper og tror at folk i sannhet har lært alt de
trenger til tro, og for å leve ut den rettferdiggjørende troen i et daglig liv med Herren. Måtte Den Hellige Ånds nådefylte handling hjelpe oss alle i dette.

De to siste årene har livene våre, inkludert livet i menigheten, blitt påvirket av COVID-19-pandemien. Det ble innført karantene i Moldova 14. mars 2020 og den varte til midten av juni 2022. I denne perioden var møter enten delvis eller helt forbudt, også i kirkesamfunn. Det totale antallet koronatilfeller i Moldova pr 24. juni 2022 utgjorde 520 000 mennesker, antall dødsfall var 11 563.

Pandemien var på sitt høyeste i januar-februar 2022 og utgjorde mer enn 5 000 tilfeller per dag. I perioden 11. til 23. juni 2022 ble 513 personer syke. Dessverre døde to personer som besøkte menigheten i Kamenka, tre ble syke med en svært alvorlig form. I Tiraspol døde mannen til musikeren vår, Nina Botnaru, han var lege ved et covid-sykehus. Mange har vært syke med moderat covid.

Gudstjenestene gikk sin vante gang i Kamenka ved begynnelsen av pandemien, mens folk fortsatt ikke innså alvoret i situasjonen. Etter sykdom og sykehusinnleggelse av fem personer, ble samlingene midlertidig avbrutt i to måneder og gjenopptatt etter at diakonen Sergei, og hans kone Antonina, kom tilbake fra sykehuset. Deretter var det bare de som var vaksinert eller hadde vært syke som deltok på gudstjenestene om søndagene.

I Tiraspol ble det helt i begynnelsen av pandemien bestemt at gudstjenestene skulle avholdes digitalt. Sergei og andre medlemmer av menigheten i Kamenka, har i tillegg til søndagsgudstjenester, ansvar for å holde hus, kapell og kirkegård i god stand.

I Tiraspol planlegger vi å flytte gudstjenestene fra leilighet 27 (tidligere leilighet til Natalias mor), til leilighet 13 (tidligere Natalia og Vladimirs egen leilighet). Møblene er allerede flyttet. Nå må vi inngå en kontrakt for tilkobling til Internett og alarm, og forberede stedet for å
ha møter. I Chisinau har det vært skifte av direktør for lokalene hvor vi har hatt møter i 12 år. Vi arbeider nå med spørsmål om videre leie der, hvis det er mulig.

På invitasjon fra musikeren vår i Tiraspol, Nina Botnaru, begynte en av hennes bekjente å besøke menigheten. Dette varte i omtrent et halvt år. Før oss hadde han besøkt mange andre kirker med svært forskjellige tradisjoner og trosbekjennelser. Over tid uttrykte han offentlig, skriftlig, sin mening om ulike spørsmål om den lutherske kirkes troslære. For eksempel skrev han følgende: «troen på Jesus er en nødvendig betingelse for frelse, men ikke tilstrekkelig.»

Han oppfordret oss til å begynne å lete etter skjult, hemmelig kunnskap i Bibelen, for å praktisere elementer av meditasjon fra østlige religioner. Han innrømmet også at en ortodoks munk for mange år siden hadde anklaget ham for en syndig trang til å «vite alt», noe han ikke ser ut til å være kvitt den dag i dag.

Han var veldig interessert i Luthers holdning til jødene, men selv etter mine forklaringer ble han ikke overbevist. (Luther hadde lenge et stort håp til jødene, som han mente var i djevelens og syndens makt. Han avviste deres tro, men håpet at et klart evangelium skulle åpne øynene
deres. «Jeg råder, jeg ber alle om å behandle jødene med vennlighet og lære dem evangeliet.»). Det endte med at det ble et brudd med denne mannen, da han ikke ønsket å ta imot noen sunn undervisning.

Siden det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022 har vi diskutert forholdet mellom Russland og Ukraina flere ganger i Kamenka og Tiraspol. Til min store beklagelse er det uenigheter mellom medlemmene. Dette skyldes kun påvirkningen fra russisk og transnistrisk propaganda. Natalia og jeg er glade for å fortsette å oversette prekener for våre ukrainske venner i Norge.

Vi gleder oss også til å møte dere alle igjen, og vi ønsker dere alle velkommen hit til Moldova når situasjonen blir roligere. Jeg ønsker dere alle Guds velsignelse i Kristus Jesus!