Rustningen og seiersmerket

Barnestykke av Johannes Thorvaldsen
På Fredriksborg gamle slott i Danmark er det mye interessant å se. Jeg kan ikke fortelle om alt her. Bare en eneste ting. Jeg så noen gamle krigsuniformer der en gang, av bare stål og jern. Til og med fingrene var beskyttet av stål og jern. På trøyen – eller brynjen som det jo heter – var det gravert inn et kors.

Nå skal vi samle tankene om en slik rustning. Ikke fra Fredriksborg, men fra Bibelen. Vi har et vers om det i Efeserbrevet 6:13: «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt».

Denne rustningen bærer korsets merke. Korset er seierstegnet. Jesus seiret over satan på korset. Vi skal seire under korset. Men da må vi gjøre som dette verset i dag ber oss om: Ta Guds fulle rustning på.

Den første delen av rustningen heter sannhet. Den skal vi ha som et belte. Det støtter og gir mot på den vonde dagen. Men husk at først er det sannheten om Jesus som skal berge oss. Det er mange ting som er sant. Men bare én sannhet dreper vår sjelefiende. Det er den sannheten at Jesus døde for meg. Så vi vil ikke ha korset bare på brynjen. Vi vil ha det på beltet også.

Akkurat som brynjen beskyttet hjertet på de gamle krigerne, slik skal vi få tro at Jesu rettferdighet skjuler og dekker vårt hjerteliv.

Det er bare det som Jesus har gjort, som holder til frelse. Noen sier at de som er snille, kommer til himmelen. Men det er ikke rett å si det slik. Ingen er så snille at de kommer til himmelen. Det er bare ved å ta imot den billetten som Jesus vant til oss at vi kommer dit. På den står det «Jesu rettferdighet».

Men fordi denne rettferdigheten er som en brynje, skal den ikke bare hjelpe oss til himmelen. Den skal også hjelpe oss til å kjempe mot det vonde mens vi er her i verden. Det blir ikke moro å synde når vi vet at vi har fått rustningen vår av Jesus. Derfor er det ikke det samme om vi er snille eller slemme.

Derfor står det også at vi skal ha fredens evangelium på føttene. Ja, det var rart, synes du kanskje. Det betyr at Jesu stridsmenn elsker fred og skaper fred der de går.

Vi hører også om troens skjold. Ja, det kan jeg si dere: Det er ingen ting som kan berge en ungdom slik som en fast tro på Jesus i alle ting. Og Guds ord, Bibelen, er sammenlignet med en hjelm og et sverd. Det er både til beskyttelse og til kamp.

Gi deg nå tid i dag og ta hele denne rustningen på. Og etter at du har vunnet, må du også gi deg tid hos Jesus, så du kan bli stående også etter seieren.

«La de små barn komme», Lunde forlag,1991