Det som har hendt, er fra meg

«Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dag (…). Da kom Herrens ord til Guds mann Semaja, og det lød så: Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Judas og Benjamins hus og til resten av folket: Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre, Israels barn. Vend hjem igjen hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg».
1Kong 12:19,22-24a

«Når skuffelsene i livet avsløres, viser det seg at også de er i Guds kjærlighets hensikt» (C. A. Fox).

«For det som har hendt, er kommet fra meg» var det budskapet som Herren i tidligere tider sendte til Judas konge og Judas hus, og slik taler han ennå til deg og meg. Han sier:
«Mitt barn! Jeg har et budskap til deg i dag. La meg hviske det stille inn i ditt øre, kanskje det vil kunne få en eller annen mørk sky på ditt livs himmel til å skinne med gyllen glans, og bane den ujevne vegen du må vandre på?»

Det er ganske kort, kun noen få ord. La dem synke inn i hjertet ditt. Bevar dem som et fast anker som du kan lene det trette hodet ditt mot og finne hvile. Ordene er slik:
«For det som er hendt, er kommet fra meg». Har du tenkt på at alt som angår deg, tar jeg også del i? Husk, det står at den som rører ved dere, rører ved min øyensten! (Sak 2:12). «Du er dyrebar i mine øyne» (Es 43:4), derfor har jeg stor omsorg for din oppdragelse.

Jeg må få deg til å forstå at når du prøves gjennom fristelser og «fiendene styrter inn som en flod», da er det for at du i din maktesløshet skal lære å ty inn til min makt og innse at redningen din vil bestå i at du lar meg kjempe for deg.

Noen av mine aller beste arbeidere er de som jeg har tatt bort fra aktivt arbeid for at de skal lære å bruke det aller sterkeste våpen: bønnen. – Blir du kanskje plutselig kalt til å gå inn i en vanskelig og ansvarsfull stilling? Legg det over på meg!

Står du i vanskelige forhold, kanskje med mennesker rundt deg som ikke forstår deg og som aldri spør etter deg og som setter deg til side ved enhver anledning? Husk da at «det som er hendt, er kommet fra meg».
Har noen av dine venner skuffet deg? En av dem som du hadde full fortrolighet til og som du delte dine innerste tanker med? «Det som er hendt, er kommet fra meg». Jeg har tillatt denne skuffelsen å ramme deg for at du skal lære at Jesus er din beste venn, han er den som svarer når du kaller, han som reiser deg opp hver gang du snubler, han som er død og oppreist for deg.

Jeg lengter etter å være din venn og fortrolige. Har noen baktalt deg og fortalt ting om deg som ikke er sanne? Legg deg bare tettere inn til min favn. Jeg vil være ditt ly og din tilflukt der vonde tunger ikke kan nå eller skade deg. Slik sier Herren: «Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen» (Salme 37:6).

Er dine planer blitt kullkastet? Er du lei og mismodig? «For det som er hendt er kommet fra meg». Du begynte med å legge dine egne planer, og deretter kom du til meg og ba meg velsigne dem. Men jeg ville at du skulle ha latt meg legge planene for deg, så skulle jeg også tatt på meg ansvaret, for «dette arbeid er for tungt for deg, du makter ikke å gjøre det alene» (2Mos 18:18). Du må forstå at du bare skal være redskapet, men ikke den som leder verket.

Har du lengtet etter og vært opptatt av å gjøre noe stort i min tjeneste og er kanskje i stedet blitt liggende syk og lidende i ei seng? «For det som er hendt er kommet fra meg». Du var altfor opptatt til at jeg kunne få oppmerksomheten din. Jeg ville gjerne lære deg noen av mine innerste tanker å kjenne, lære deg at også den tjener meg som må stå og vente på mitt vink, så det merkes fra din sjels innerste:

Jeg er ei lenger klok og sterk,
det vet jeg nu.
Jeg er ditt redskap kun, ditt verk.
Jeg vil som du!

Noen av mine aller beste arbeidere er de som jeg har tatt bort fra aktivt arbeid for at de skal lære å bruke det aller sterkeste våpen: bønnen. – Blir du kanskje plutselig kalt til å gå inn i en vanskelig og ansvarsfull stilling? Legg det over på meg! Jeg har lovet å bære alle dine vanskeligheter, og «Herren vil velsigne deg i alt ditt arbeid og i alt du tar deg fore!» (5Mos 15:10).

På den dagen vil jeg gi deg et krus fylt med hellig olje i din hånd. Gjør flittig bruk av oljen, mitt barn! La alle omstendigheter som gjør det vanskelig for deg, ethvert ord som sårer deg, enhver hindring som gjør deg utålmodig, alle oppdagelser av svakhet hos deg selv bli salvet rikelig med denne olje.

Husk at «Når skuffelsene i livet avsløres, viser det seg at også de er i Guds kjærlighets hensikt». Brodden av dem blir tatt bort når du lærer å forstå at alt sammen kommer fra meg. Derfor: «Dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Og ved dette ord skal dere leve lenge i det land dere nå drar til over Jordan og skal ta i eie» (5Mos 32:46-47).

Innsendt av en av bladets lesere.