Dag Risdal

«Vi skal merke oss at Elias ikke bygget et nytt alter – noe som vi…

«Vi skal merke oss at Elias ikke bygget et nytt alter – noe som ville vekke folkets interesse. Nei, han gjenreiste det gamle alteret, det som folket hadde forkastet og revet ned, som de ikke så noen verdi i. Det eneste Elias kunne oppnå ved denne gjenreisning av det som var foreldet og avleggs, var …

«Vi skal merke oss at Elias ikke bygget et nytt alter – noe som vi… Les mer »

Forførelser i endetiden

Forførelser i endetidenFra boken Jesus kommer av Dag Risdal Det som er et uhyggelig trekk i endetiden er at det skal oppstå åndsbevegelser som drar oppmerksomheten bort fra Bibelens lære om Jesus (Guds sønn) som frelser. Mye tyder på at slike åndsretninger skal få betydelig tiltrekning på menneskeheten mot avslutningen. Vi tar med et avsnitt …

Forførelser i endetiden Les mer »