«Vi skal merke oss at Elias ikke bygget et nytt alter – noe som vi…

«Vi skal merke oss at Elias ikke bygget et nytt alter – noe som ville vekke folkets interesse. Nei, han gjenreiste det gamle alteret, det som folket hadde forkastet og revet ned, som de ikke så noen verdi i.

Det eneste Elias kunne oppnå ved denne gjenreisning av det som var foreldet og avleggs, var forargelse. Dessuten var det vel unødig dømmende å bygge opp igjen det som de andre hadde revet ned? Hadde det ikke vært mer forsonlig å bygge et nytt alter, som ikke rippet for mye opp i folkets dårlige samvittighet?

Her møter vi den Elias som ikke kunne gå med på kompromiss. Elias tok ikke hensyn til menneskelige innvendinger. Han levde for Guds ansikt.

Skulle folket vende tilbake til Herren, måtte det ikke vende seg til noe nytt, men tilbake til utgangspunktet, det de hadde vendt seg fra. Folkets fornyelse – i likhet med all sann fornyelse – måtte komme ved å vende tilbake til begynnelsen, til ham som er begynnelsen (1Joh 1:1-4)».

Sitat fra Dag Risdals bok

«Levende forkynnelse eller

tomme ord?», Nico forlag 1986