Referat fra årsmøtet i NLL 2021

Etter at årsmøtet ble avlyst i 2020 grunnet Covid-19, var det etterlengtet da Reidar Heian kunne ønske velkommen til årsmøte på sommersamlingen på Fossnes 15. juli