Bileam – i vår tid

Les gjerne om Bileam i 4 Mos 22.

Balak sendte bud til Bileam om at han skulle komme og forbanne Israel. Men før Bileam svarer Balak, går han for å spørre Herren til råds. Og svaret han får fra Gud er veldig klart: Du skal ikke forbanne dette folket, for det er velsignet. Bileam meddeler dette til sendebudene, og de reiser hjem.

Men enda mer oppsatt kommer det nye og gjevere sendebud til Bileam, de lover ham stor lønn om han kommer og forbanner Israel. Hva skulle Bileam ha gjort nå? Jo, Gud hadde gitt ham et klart svar, men Bileam ønsket seg et annet svar, så han går og spør Herren igjen – om det som Gud allerede har svart så klart på. Så får han det svar han vil ha, til sitt eget og mange andres fordervelse.

Du kan også gjøre som Bileam: Gå tilbake til Guds ord og se om du kan få et annet svar – et svar som du vil ha. Ikke det svaret som Gud så klart har gitt deg. Men når du ikke vil bøye deg for det som Gud har sagt, så kommer du til å få et annet svar. Det finnes ikke det spørsmål du ikke kan gå med til Bibelen, og få det svaret du selv vil ha. «Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen.» (2 Tess 2:11)

Vi har sett det samme gjenta seg igjen og igjen blant kristne i våre egne land. Man endrer på Guds klare bud. Det begynte i Sverige på femtitallet med kvinnelige prester. Nå er det akseptert snart overalt, selv i frikirker.

I den siste tiden har frimenigheter også fulgt etter Den svenske kirken i frafallet fra Guds ord.

Der man tidligere ikke har hatt likekjønnede ekteskap i EFK (Evangeliske frikirken), har en stor forsamling i høst innført det. Ledelsen og andre pastorer er forbausende tause. I Filadelfiaforsamlingen i Stockholm, som anses som ledende innenfor pinsebevegelsen i Sverige, har pastoren Niklas Piensoho tatt opp kontroversielle spørsmål. Dette har vekket stor oppmerksomhet, og ikke bare i pinsebevegelsen – de har jo enda hatt en viss bibeltroskap.

Det er spesielt et spørsmål hvor han velger å forlate Bibelens lære, og det er i spørsmålet om homoseksuelt samliv. Men det finnes i den saken et klart svar på hva som er Guds vilje.

Alt seksuelt samliv skal være mellom én mann og én kvinne i et livslangt ekteskap.

Men dette oppleves hardt, og man skal ikke sette spørsmålstegn ved homoseksuelt samliv i dag! Ikke om man skal følge med i tiden og være politisk korrekt!

Her tåkelegger pastor Piensoho. Han omtolker og forvrenger Bibelen – f. eks. at tekstene om Sodoma og Gomorra ikke har noe med samkjønnede relasjoner å gjøre, ei heller Romerne 1 taler imot dette. Og han hopper naturligvis over de bibelversene som han ikke vil ha med, som taler i mot det han vil komme fram til. Og hva han vil komme fram til er åpenbart. Han begynner med å åpne opp for at de som lever i homoseksuelle forhold kan ha ledende tillitsverv i forsamlingen.

Han kan ikke innføre en ny ekteskapsteologi i pinsebevegelsen på egenhånd, men det er lett å forstå hva han vil oppnå. Han er ikke fornøyd med det som Gud har sagt, det som den bekjennende kristenhet har lest og trodd i to tusen år.

Han kaster ut spørsmålet om det er akseptabelt at ny kunnskap bør gjøre at man leser Bibelen på en annen måte.

«Beror det på at tidsånden holder på å ta over hos oss? Eller er det Den hellige ånd som har gitt oss litt mer klarhet og lys?» «Jeg vil ikke med sikkerhet si det ene eller det andre, men jeg vil tenke at Den hellige ånd fortsatt leder sitt folk og ikke har overgitt oss», sier han. Han vil bryte med bibeltekstene!

Husker du slangens ord i Edens hage? «Har Gud virkelig sagt?» Så ydmykt og fint.

Denne pastoren kommer sikkert til å få det svar han vil ha, akkurat som Bileam. En mennesketilpasset teologi. Det er bare et spørsmål om tid.

Det er en ny type fornektelse. Vi har vært vant med liberalteologiens fornektelse av Ordet. Men nå er det de virkelig «bibeltro», de som setter Bibelen så høyt, som leder vill mennesker. Og nå er det fare for at Satan vil lykkes enda bedre.

Vi må være klar over hvor langt frafallet har nådd inn i de kristne rekker. Og vi skal være bevisst på hvor få som ser og hvor få som våger å si ifra, da blir det jo splittelse i de bibeltroendes rekker.

Men med det, så skal vi ikke være for opptatt av andres synder, for de som er det, blir så lett blinde for sine egne.