Søk
Close this search box.
Søk

Olav Fossdal

Referat fra årsmøte

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes 11.-15. juli 2019. Årsmøtet ble åpnet av formannen, Reidar Heian.

Referat fra Årsmøtet 2017

NLLs årsmøte ble avholdt 13. juli i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes. Møtet ble åpnet av Reidar Heian, og Rami Seppälä hadde andakt (gjengitt i L&E 7/17). Konrad Fjell ble valgt til møteleder, Paul Bergene Holm til protokollfører og Olav Fossdal referent til «Lov og Evangelium». Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret, Bibelskolen på Fossnes, misjonsarbeidet …

Referat fra Årsmøtet 2017 Les mer »