Om egenrettferdighet

Om egenrettferdighetevangelist Damian Heredia, Peru Egenrettferdighet er som fikenbladene Adam og Eva tildekket seg med i Edens hage. Det var et falskt skjul som ikke var til noen nytte når de stod for Gud. Dessuten, – fikenblader visner og Adam hadde stadig måttet lage nye, – altså et evig strev og til ingen nytte. Kledd …

Om egenrettferdighet Les mer »

Frelsen er i Kristus!

Frelsen er i Kristus!Av Ubaldo Marca, Peru Ubaldo Marca er evangelist i Peru. «Frelsen oppnås ikke gjennom lovens oppfyllelse. Loven er gitt for å vise meg min synd. Hvis ikke loven sier: Du skal ikke lyve; så ble ikke løgnen synd for meg. Men nå dømmer loven meg som synder (Rom 7:7) – og jeg …

Frelsen er i Kristus! Les mer »

Ofrene i Det gamle testamente (3)

Ofrene i Det gamle testamente (3)Fredsofferet – de helliges samfunnAv Per Bergene Holm Fredsofferet leser vi om i 3Mos kap. 3 og kap. 7:11-38. Det består både av blodige og ublodige bestanddeler og kalles ofte bare slaktoffer. Fredsofferets delerBlodet av slaktofferet ble sprengt på alteret og fettet ble brent som et ildoffer oppå brennofferet. Brystet …

Ofrene i Det gamle testamente (3) Les mer »

Den døde tro

Den døde troAv Johan Arndt Ingen kan komme til Gud uten ved en virkelig omvendelse fra synden og ved en levende tro på Herren. «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.» Kristi hellige blod er det eneste legemiddel mot synden; men dcn beste medisin kan ikke hjelpe noe, hvis …

Den døde tro Les mer »