Hvor Gud meg fører, går jeg glad

Hvor Gud meg fører, går jeg glad
(midifil)

Hvor Gud meg fører, går jeg glad,
Han, ikke jeg skal råde;
Jeg alle tider kaller hva
Min Gud meg sender, nåde.
Han fører meg dog like hjem,
Så går jeg alltid trøstig frem
Og på hans hjerte liter.

Hvor Gud meg fører, vil jeg trygt
Hans trofasthet bekjenne
Og gå med takk og uten frykt
Den trange vei til ende.
Hans aller beste vilje skje!
På den alene vil jeg se
I livet og i døden.

Hvor Gud meg fører, vil jeg meg
Ham ganske overgive,
Og synes underlig min vei,
Han holder meg i live.
Han meg i Kristus frikjøpt har,
Fra moders liv han ømt meg bar,
Jeg er ei mer min egen.

Hvor Gud meg fører, er i tro
Og håp mitt hjerte stille;
I meg hans egen kraft vil bo,
Hva kan fra ham meg skille?
Så fatter jeg et trøstig mot,
For Herrens vei er alltid god,
Ja, visst den aller beste!

Hvor Gud meg fører, vil jeg gå,
om foten skulle brenne;
Kan jeg det forut ei forstå,
Til sist jeg dog skal kjenne,
Det er kun trofasthet hvormed
Han her meg fører opp og ned;
Det er mitt trøstens anker.

Lampertus Gedicke 1711/

Hans Adolph Brorson 1742