Lydig til døden

Lydig til dødenAv Per Bergene Holm Per Bergene Holm fortsetter her sin gjennomgang av Filipperbrevet, og er i dag kommet frem til Fil:2:6-18. Les gjerne det aktuelle avsnittet før du fortsetter med artikkelen! Red. … han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men …

Lydig til døden Les mer »

Hva er det spesielle ved forkynnelsen?

Hva er det spesielle ved forkynnelsen?Av Arne Helge Teigen Vi gjengir her noen avsnitt av en artikkel som misjonsskolelærer Arne Helge Teigen, har skrevet i boken «Budskap 2000. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole». I artikkelen, som vi synes er meget lesverdig og aktuell, retter han et kritisk søkelys på vår tids kommunikasjonsteorier innenfor kristen forkynnelse. Artikkelen …

Hva er det spesielle ved forkynnelsen? Les mer »