Årsmelding for arbeidsåret 2001/2002fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Årsmelding for arbeidsåret 2001/2002fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus… (2Tim 1:1) Vi vil gjerne begynne denne årsmeldingen med å peke på det oppdraget Herren gav Paulus; – at han skulle forkynne løftet om livet i Kristus Jesus! Det er …

Årsmelding for arbeidsåret 2001/2002fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon Les mer »

Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2001/2002

Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2001/2002 Generelt:Enda et år kan vi melde om økning i elevtallet. I høsthalvåret var det elleve stykker som fulgte undervisningen, i vårhalvåret ti. Og det ser ut til at vi kan få et tilsvarende elevtall neste år også. Selv om det er en allsidig virksomhet på Fossnes, så er …

Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2001/2002 Les mer »

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 2001/2002

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 2001/2002 Vi vil begynne meldingen med en hilsen fra våre venner i Peru: «Arequipa 9. januar 2002 Til broder Karl B. Bø, formann i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, med all vår hengivenhet. Vi vil med dette hilse dere i Jesu Kristi dyrebare navn, han som er vår frelser. Vi …

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 2001/2002 Les mer »

I Guds høgskole

I Guds høgskoleAv Karl Notøy Hva vil det si å være i Guds høgskole? Er det stadig å gå fra opplevelse til opplevelse? Er det jeg som er hovedperson? Lærer jeg å fremheve meg selv? En spurte slik: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» I Guds høgskole lærer jeg aldri hva jeg …

I Guds høgskole Les mer »

Hvor er billetten?

Hvor er billetten?Av Tore Mangelrød. Jeg var på prekenferd til Tysvær og satt på Haukeli-ekspressen. Det var godt å være på bussen. Ute var det snøvær og vind. Underveis skiftet vi sjåfør. Da den nye sjåføren kom inn i bussen, bekjentgjorde han en billettkontroll. Det skapte liv i bussen. Noen satt godt tilbake i stolen, …

Hvor er billetten? Les mer »

Grepet av Kristus

Grepet av KristusAv Olaf Klavenæs Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Vekterne, som går omkring i byen, møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker? Ikke før …

Grepet av Kristus Les mer »

Mat fra himmelen

Mat fra himmelenAv Jon Espeland Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si: Herre, lukk opp for oss! Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for dine …

Mat fra himmelen Les mer »