Tjenestedeling – Mann og kvinne i hjem og menighet

Det pågår en debatt om dagen, blant annet i avisa Dagen, om tjenestedeling i menigheten. Vi vil derfor legge ut noe av det Mikkel Vigilius hadde på Fossnes for noen år tilbake om «Mann og kvinne i hjem og menighet» – mannens oppgave, kvinnens oppgave og menigheten.

Les videre »
Barneleir 2019

Barnedag på Kongshaugen

Velkommen til barnedag på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik, lørdag 14. mars fra 10.00 – 15.00. Tema er «Den gode hyrde». For barn opp til 8. klasse

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Reportasje fra Bolivia

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han skal opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet at deres brødre rundt om

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Bli sterk ved nåden i Kristus!

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er.» Tit 2:11-12

Les videre »

Juda

I første Mosebok profeterer Jakob om hva som skulle skje med hver enkelt av hans sønner i de siste dager: «Så kalte Jakob sine sønner til seg og sa: «Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i de siste dager» (49:1).

Les videre »

Freistingar i kristenlivet

Eit kvart Guds barn vil koma ut i freist-ingar av ymse slag. Freistinga kjem frå djevelen, verda eller vårt eige kjøt – eller av alle på ein gong. Samstundes er freistinga ei prøve, tillete av Gud.

Les videre »

Månedens andakt

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Blodet og surdeigen

Blodet og surdeigenAv Ragnar Opstad «Blodet på dei husa de er i, skal vera til eit teikn for dykk. Når eg ser blodet, vil eg gå forbi dykk. Ikkje eit einaste drepande slag skal råka dykk når eg slår Egyptarlandet.» «I sju dagar skal de eta usyrt brød. Straks på

Les videre »

Guds vei og omveiene

«Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» Jes 55:7 Alt som står i Bibelen er Guds tale til oss, fra hans egen munn. Hans

Les videre »

Siste videoopptak