Bibelkurs på Fossnes 10. – 15. november

Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter. Velkommen også til å være med på enkelt-timer. NB! Grunnet både koronasituasjonen og fulle hus på Fossnes er det veldig begrenset hvor mange som kan få losji på Bibelskolen. Det er kun noen få plasser igjen.

Les videre »
Indremisjon

Opptak fra møtene 2. august og 20. september

Her kan du finne talen fra 2. august ved Olav Bergene Holm senior. Her kan du finne talen fra 20. september ved Fredrik Thorbjørnsen. Temaet er «Jesus vil ha ditt hjerte» med utgangspunkt i Lukas 10:38-42. Sang av Tobias Fjell.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Omgangen med Gud i Ordet

Bibelen er Boken, «bøkenes bok», verdenslitteraturens «bestselger» – og dens funklende stjerne. Det er ikke så underlig. Den har jo ikke bare visse historiske mennesker til forfattere.

Les videre »

Guds ord

– Der hvor man har Guds ord, vil man ikke ha det. Og omvendt, der en ikke har det, ville en hjertelig gjerne ha det.

Les videre »

Månedens andakt

Hvordan hadde du klart deg alene?

I disse koronatider har jeg tenkt på en konkret sak som jeg har blitt minnet om å minne dere på. Koronasituasjonen har ikke medført forfølgelse av de troende i og for seg. Men vi var blitt tvunget inn i en situasjon hvor vi ikke kunne samles i de helliges samfunn

Les videre »

Hvordan hadde du klart deg alene?

I disse koronatider har jeg tenkt på en konkret sak som jeg har blitt minnet om å minne dere på. Koronasituasjonen har ikke medført forfølgelse av de troende i og for seg. Men vi var blitt tvunget inn i en situasjon hvor vi ikke kunne samles i de helliges samfunn

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Den siste timen (II)

Den siste timen (II) Tale av Gunnar Soppeland (sommarskulen 2004) Dei godtruande Både i Rom, Galatia og Korint var det godtruande personar i forsamlingane. Det vil seie at dei støtta seg til, og trudde på, forførarane sine smigrande ord. Dei støtta seg til mange glimrande utsegner som forførarane hadde om

Les videre »

Gledelig vekst i Sør-Amerika

Fra første del av turen – i Arequipa. De besøkende fra Norge sammen med medarbeiderne Damián Heredia og Miguel Fuentes. Jeg kan ikke gå til ro om kvelden før jeg har forvisset meg om at Husandaktsboken av Carl Olof Rosenius ligger lett tilgjengelig. Det er nesten så jeg må ha

Les videre »

Siste videoopptak