Bibelfortelling: Jesus helbreder 10 spedalske

Her er bibelfortellingen om «Jesus helbreder 10 spedalske», fra Lukas 17:11-19.

Unge Røster fra Namsos synger «Det blir noe for barna i himlen å få» (basunen.net).

Du finner flere bibelfortellinger under «Ressurser«. Fungerer ikke vimeography som vi bruker her på hjemmesiden, kan du heller se alle bibelfortellingene direkte på vimeo ved å trykke her.

Under «Ressurser», finner du også forslag til årsplan for barnefamilier.

Minner også om ressurssiden til Nøkkelen barneblad her.