Årsplaner med sanger og bibelvers

Disse årsplanene er rettet mot barnefamilier, der formålet er å lære barna sentrale bibelvers og gode sanger om Jesus. Nå er det to ulike versjoner man kan veksle på, og de er både på nynorsk og bokmål. Trykk her for å se alle årsplanene.

I løpet av et år er det også tenkt at man kan gå gjennom de 10 bud og de ulike bønnene i Fader vår. Det er viktig at barna gjennom samtale og forklaring fra foreldrene også får vite litt om hva de 10 budene og hva bønnene i Fader vår egentlig forteller, hva de betyr, og hvordan de er rettet mot oss i vår hverdag. Her kan det være godt og nyttig for foreldre å finne frem «Martin Luthers lille katekisme» og se på forklaringene der når man skal forklare og samtale om dette med barna.

Den tomme malen kan brukes til å lage sin egen årsplan, der man selv velger hvilke sanger og bibelvers man ønsker å lese og lære i løpet av et år. Her kan f.eks. familier med større barn og ungdommer bytte ut barnesangene med andre gode sanger med enda mer innhold, som kan være verdifulle å lese og lære utenat.

Jesus sier:

La de små barna komme til meg …

Man kan lese det som en «tillatelse», at Jesus sier «Ja, de får lov til å komme til meg, det er greit». Og det stemmer jo. Men her ligger det også en oppfordring til alle foreldre, for barna kan ikke komme til Jesus hvis ikke vi lar dem få komme til ham! Så det ligger også en oppfordring og en formaning i dette, at vi må la barna få mulighet til å komme til Jesus! Vi må legge til rette for det! For han vil så gjerne at barna våre også skal få høre ham til!

Hele artikkelen kan du finne her.
Skrevet av Reidun Irene Fossdal

Illustrasjonen som er brukt i årsplanene er laget av Marit Bergene Holm
Layout og oppsett av Marie Louise Björn

Årsplan versjon 1 BOKMÅL 

Årsplan versjon 2 BOKMÅL

Årsplan versjon 1 NYNORSK

Årsplan versjon 2 NYNORSK