Roseniuslitteraturen når stadig nye

Finnes Husandaktsboken av Carl Olof Rosenius i engelsk versjon? Spørsmålet kom fra en misjonær som var innom kontoret til Såmannen i Peru.

Han er opprinnelig peruaner, bosatt i Canada, og er nå en av lederne for en baptistmisjon fra Canada. De arbeider blant spansktalende på Cuba, hvor de har tre større menigheter, og de har også egne menigheter i Peru, i Arequipa og Lima. Nå ville de gjerne nå engelsktalende i Canada med roseniansk litteratur.

Richard Salas, som han heter, fikk med seg 20 eksemplarer på spansk, både av Husandaktsboken og «Veiledning til fred», til utdeling blant ledere innen sin organisasjon.


Richard Salas

– Jeg har hatt glede av å lese Rosenius i flere år etter å ha blitt kjent med de første heftene som ble trykt i Argentina, forklarte Richard.

Det var Heberto og Marcos Berndt, med støtte fra Luthersk Litteratur-Mission (LLM) i Sverige, som først gav ut Husandaktsboken på spansk. Den ble da trykt i 12 månedshefter. Senere har «Såmannen » gjennomgått manuskriptene og fått rettighet til å utgi boken samlet, slik vi er vant til å se den i rød innbinding her i Norge. Til nå har vi trykt boken i tre opplag, med til sammen 4 000 eksemplarer.

Gjennom en tidligere norsk misjonær hadde Richard fått greie på hvor Såmannen hadde kontor, og kom innom mens undertegnede var der. Allerede samme dag tok jeg kontakt med LLM i Sverige for å undersøke om de hadde manus på engelsk i elektronisk utgave. Og positivt svar kom allerede neste dag. Det var en strålende fornøyd kar som reiste tilbake til Canada få dager senere – med ferdig manus, klart til trykking!

Det er også mange andre som kommer innom kontoret. Flere har blitt kjent med oss gjennom den nye nettsiden: www.elsembradorweb.com

Det er underlig å tenke på at Rosenius blir lest, og etterspurt av flere, nå snart 200 år etter at han skrev artikler i bladet «Pietisten » som senere ble samlet til bøker. Stoffet ble til i en vekkelsestid, og det er stadig like gledelig å høre om – og treffe – personer i dag, som har møtt evangeliet gjennom de samme vekkende «tonene».