Nytt fra Sør-Amerika

Bolivia og Peru opplever en ny bølge av koronasmitte. Fortsatt ligger Peru øverst i verden på den offisielle statistikken når det gjelder antall døde per innbygger. I Bolivia ønsker myndighetene å innføre korona-pass. Det vil innebære at du ikke lenger kan gå på møter uten å ha dette sertifikatet på deg. Begge land er restriktive og kommer fra tid til annen med bestemmelser som begrenser møtefriheten.

Bolivia
I Sucre sentrum fortsatte en trofast kjerne å samles hver søndag formiddag, men i kortere perioder har de vært nødt til å ha digitale møter. Det samme gjelder for onsdagsmøtene, med bønn og bibelstudium, og katekismeundervisningen på lørdagene.

Noen nye ønsker opplæring i den kristne tro, forteller evangelist René Villegas. – La oss huske dem i forbønn, fortsetter han, og glem ikke oss som skal veilede og formidle Guds ord til dem! Bare Den Hellige Ånd kan åpne deres hjerter og åpenbare evangeliet.

Vinduer og dører er på plass i første etasje i det nye forsamlingsbygget i Pampa Aceituno. Takrenner monteres før den verste regntiden setter inn, og trappen opp til andre etasje har fått gelender på begge sidene.

På landsbygda har de større muligheter til å samles, men der har det pga. smitte ikke vært mulig å la møtene gå som normalt hele tiden. Men nå har de bibelstudium på onsdager, søndagsskole søndag formiddag og hovedmøte hver søndag ettermiddag som før.

Som i en liten notis i forrige nummer av bladet, har de fleste av våre kontakter i landsbyen Yamparaez tatt kontakt med den katolske kirken, og vi vet ennå ikke hvordan utgangen på dette blir. Det er kun én familie som for øyeblikket ønsker videre besøk av Såmannens arbeidere. Årsaken til dette er foreløpig ukjent, men det vil alltid være brytninger der evangeliet når nye områder.

Gonzalo Ascarrunz (54) og René Villegas (63) er fortsatt i fullt arbeid – både med litteratur og opplæring. Nytt er det at Rafael Veizaga (81) har overtatt fullføringen av den lille husandaktsboken (Korte dagbetraktelser) av Rosenius til quechua, et arbeid som Joel Vera (63) hadde ansvaret for. Sistnevnte avsluttet sitt ansettelsesforhold til Såmannen nå ved nyttår. Han har kommet til at han vil gå av med pensjon og flytter etter all sannsynlighet til landsbyen Tinguipaya, der han kommer fra. Kona har allerede startet en liten kolonialforretning der, og har ukependlet dit det siste halve året.

Peru
I Arequipa er Miguel Fuentes (62) fortsatt leder for Såmannens arbeid, ansatt i 10 % stilling. Han har hatt hjelp av Renán Alvis (41) med undervisningen på onsdager og fredager. De gjennomgår fortløpende den litteraturen som trykkes. Noen nye, som har møtt evangeliet gjennom Rosenius-litteraturen, er også med på disse samlingene.

Kontoret i Arequipa som Såmannen har leid siden 2015 blir nå en del av et medisinsk senter, og eierne ønsket å avslutte avtalen med oss innen utgangen av 2021. I slutten av desember ble det skrevet kontrakt på leie av noe tilsvarende, bare noen få kvartal unna og litt nærmere sentrum. Et forværelse vil bli brukt til møter og undervisning. I tillegg er det to rom som kan nyttes til kontor og lager for litteraturen. Leiekontrakten gjelder ut året.

Takk til dere alle som er med og støtter Såmannens arbeid i Bolivia og Peru med bønn og offer!