Nytt fra Sør-Amerika

Litteraturtransport
I slutten av februar gikk det en større litteraturtransport fra Bolivia til Peru.

Til sammen 24 kartonger og esker med bøker skulle over landegrensen. Det var mange som var med og ba om at det ikke måtte oppstå problemer med selve transporten eller i tollen. Medarbeider i «Såmannen», René Villegas, fraktet bøkene til grensen, en reise som tok nesten to dager. Fra den andre siden kom misjonær i ELM, Per Olav Mangelrød, for å kjøre bøkene til Arequipa, hvor de skulle fordeles mellom Såmannens kontor og Unión Misionera sitt arbeid.

Da René nærmet seg grensa, ble han advart av bussjåføren, som mente at bøkene ville bli konfiskert og at det kunne bli vanskelige avhør.
Riktignok – da René holdt på å lesse av bøkene, kom det en brysk toller og ville vite hva han hadde med seg. René fortalte som sant var at det dreide seg om kristen litteratur. «Nei, så gledelig», svarte tolleren, «jeg er også en evangelisk kristen – jeg skal hjelpe deg over grensen med bøkene!»

Etter en kort stund var alt trygt lesset over i Per Olavs bil på den andre siden – uten en eneste krone i avgift! Bilen var så fullastet at det måtte kjøres svært så forsiktig. Det som skulle ha vært en grei dagsreise videre, ble en tur av lengre varighet, men alle bøkene kom trygt fram!

Rosenius til Columbia
Vi har tidligere fortalt at litteraturen har nådd ut til flere land i Sør-Amerika. Siste nytt er at «Husandakts-boken» av Rosenius og «Bibelske Skatter» av Luther etterspørres i Columbia. En teologistudent fra Arequipa brakte bøker dit. Nylig kom en luthersk pastor derfra til Såmannens kontor for å hente med seg flere bøker.

Misjonsoppdrag
Marit og Ingar Gangås reiser ut for et halvt år, fra september 2019. De skal i første omgang være ute til mars 2020.

Det kom spørsmål fra Bolivia om det var mulig å komme ut for lengre perioder. Saken ble lagt fram for Landsstyret i NLL og det var vanskelig å si nei til forespørselen. Det blir aktuelt å leie et sted å bo, etter all sannsynlighet i byen Sucre, hvor det meste av forlagsvirksomheten og arbeidet foregår.

Oppgaver som venter der ute er i første rekke oversettelse av bøker, spesielt Rosenius-litteratur, og utarbeidelse av studiehefter mm. Videre er det uttrykt ønske om forkynnelse og undervisning, samt rådgivning og kvinnearbeid. Det kan bli aktuelt å etablere et «senter for opplæring» i quechualandsbyen Pampa Aceituno, og det er behov for å delta i nybrotts-arbeid sammen med de nasjonale medarbeiderne.