Rafael Veizaga på Norgesbesøk

I tiden 22.-28. juni var Rafael Veizaga fra Bolivia på besøk i Norge. (Rafael er tidligere omtalt flere ganger i «Lov og Evangelium»). Han hadde visum for et opphold hos sin datter i Spania, og på kort varsel ble det lagt til rette for å få ham videre hit.

Rafael er formelt sett pensjonist (78 år), men er fortsatt i arbeid som evangelist og kolportør for bl.a. litteraturen som trykkes av «Såmannen». Han er quechuaindianer med en spesiell brann for å nå ut til sitt eget folk. Det er omkring 10 millioner quechuatalende i Sør-Amerika, av dem bor om lag to millioner i Bolivia. Tilbake i Bolivia vil Rafael fullføre oversettelsen av heftet «Jesus fant meg» til dette stammespråket. (Utgitt av Stiftelsen på Bibelens grunn og tidligere trykt på spansk både i Argentina og Bolivia).

Samme kveld som han landet på Gardermoen, deltok han på et møte ved Bibelskolen på Fossnes, der han fikk treffe deler av misjonsfolket. Neste dag var han på besøk hos misjonsvenner i Sannidal, før han deltok med hilsen på barneleiren på Fossnes. Før avreise til Trøndelag neste dag, rakk han å spise frokost sammen med ungdommene som var samlet til leir ved Farris i Larvik, og holde en misjonstime for dem (video-opptak på nll.no). Ingar Gangås var med som tolk på rundreisen.

Søndag 25. talte han på misjonsfest på Bangsund Bedehus og tirsdag 27. i Mosvik Bedehus.

På et av møtene var tema «å selge alt og følge Kristus». Hans Kristusgrepne vitnesbyrd, sammen med nøden for de ufrelste, hadde et sterkt budskap til oss alle om å fullføre misjonskallet.