Bibelseminar i Bolivia

– Guds menighet har alltid hatt verden og den onde imot seg. Fysisk forfølgelse, der også sverdet har blitt brukt mot de kristne, har vært en del av virkeligheten. Nå står vi kanskje overfor en enda større trussel. For i de siste tider skal lovløsheten ta overhånd. Urene ånder og falske lærdommer får innpass i menighetene. Onde demoner finner veien inn gjennom et forfalsket evangelium og suggererende musikk som bærer farlige åndsmakter med seg.

Slik innledet evangelist Damián Heredia sine timer over «Endetidens farer for menigheten» da vi var samlet til bibelseminar for «Såmannen» i slutten av oktober. Stedet var bibelskolen til den lutherske kirken ICEL i Sucre, sør i landet, og deltakerne var ansatte og frivillige medarbeidere i litteraturarbeidet, med ektefeller. Vi var ikke mange, men det var på mange måter en historisk samling. Det er første gangen at litteraturmedarbeiderne fra Peru og Bolivia kommer sammen til felles rådslagning og oppbyggelse. Damián hadde fire timer med undervisning, der han tok for seg «Det store frafallet» ut fra første Timoteus’ brev (4:1-6) og «Menigheten i Laodikea» som står beskrevet i Åpenbaringsboken (3:14-22).

– Slik som vannflommen på Noas tid kom som en dom over folket på grunn av deres mange og store synder, slik vil verden en dag bli rammet av ildens luer fordi vår store synd og skyld roper opp til himmelen. Snart skal «syndens menneske» åpenbare seg og forføre folkene. Kirkene inntas av demoners lærdommer, og mange lar seg rive med. «Se til [sier Jesus] at ingen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill» (Mat 24:4-5). I dag står det fram ledere som sier at de har budskap direkte fra Gud, de gjør store tegn og under, ja, de får til og med folk til å falle baklengs på gulvet, der de blir liggende og rave som dyr. Mot slutten av Bergprekenen sier Jesus om disse: «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! Skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!» (Mat 7:21-23).

Hva kan hjelpe oss til å holde oss våkne i denne tiden? Det kan bare Guds Ord, ikke mesterskap i tale eller dramatiske virkemidler, men Ordet om Jesus. Han sier selv i det første brevet til korinterne (2:2): «For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet».

Gonzalo Ascarrunz, som er leder for litteraturarbeidet i Bolivia, hadde fire timer om Carl Olof Rosenius og det karakteristiske ved hans forkynnelse ut fra Husandaktsboken. De to årene som vi har samarbeidet om revideringen og ny-utgivelsen av Husandaktsboken, har satt sine spor hos Gonzalo. Helt siden han og Carmen giftet seg har de daglig benyttet den lille husandaktsboken som ble oversatt til spansk av den svenske misjonæren, Gunnar Lodin og trykt i Bolivia i 1997, og som senere ble utgitt på nytt i Argentina i 2002. – Men den store husandaktsboken, som går enda mer i dybden, har åpnet mine øyne på nytt, sier Gonzalo. Den har vist meg hvor fortapt jeg er uten Jesus, at Jesus elsker meg slik som jeg er fordi han har tatt alle mine synder på seg, og dette har gitt meg en større trang til å leve for ham. Jeg har slitt med sukkersyke en del år nå, fortsetter Gonzalo, men nå har Jesus vist meg at «alle ting tjener dem til gode som elsker Gud», også sykdom og vanskelige ting som Herren sender i vår vei er Guds godhet mot oss.

Rafael Veizaga hadde fire timer om Martin Luther og hans tre «alene»: Ordet alene, troen alene og nåden alene. Rafael har lest mye av Luthers skrifter, og han er spesielt glad for oversettelsen av Carl Fredrik Wisløff’s bok «Martin Luthers teologi». I oktober er det 500 år siden Luther slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg, og nå vil Rafael og de andre medarbeiderne reise rundt og spre denne boken av Wisløff og den nye andaktsboken av Luther som kom fersk fra trykkeriet mens vi var ute.

Undertegnede hadde fire undervisningstimer om forskjellen på fariseisme og kristendom ut fra Bergprekenen. Joel Vera og Miguel Fuentes hadde hver sin andakt og ledet samlingene.

De to medarbeiderne fra Peru, Damían Heredia og Miguel Fuentes, hadde reist langt for å være sammen med oss, først 15 timer med buss fra Arequipa til La Paz i Bolivia. Så tok de fly til Cochabamba, der de møtte Marit og Ingar Gangås og Rafael Veizaga. Etter et par dager reiste vi alle fem med fly videre til Sucre. Der ventet Gonzalo Ascarrunz og Joel Vera med familier på oss. Dagene i lag bød på samtaler, planlegging av arbeidet videre for «Såmannen», utdeling av Husandaktsboken og besøk i ulike forsamlinger med litteratur.

Neste utgivelse blir heftet «Jesus fant meg» som i sin tid ble utgitt av «Stiftelsen på Bibelens Grunn». Den ble oversatt til spansk i Argentina og utgitt der i 2004. Nå vil Såmannen trykke boken på nytt og spre den både på spansk og quechua i Bolivia og Peru. Gonzalo er i ferd med å skrive inn det spanske manuskriptet på nytt. Rafael har allerede startet oversettelsen til stammespråket quechua, i samråd med Joel, som også har quechua som sitt morsmål. Vi er takknemlige til «Bibelsk Tro» og stiftelsen, som har sagt at de vil støtte denne utgivelsen økonomisk.