Nytt fra bibelskolen – 2015

Lørdag 22. august kunne vi ønske velkommen til åpningsfest på Fossnes igjen. I år begynte 22 elever. De fleste kommer fra Norge – fra Namdalen i nord til Lyngdal i sør, men også fire fra Sverige, to fra Moldova og to fra Filippinene.

I skrivende stund er vi allerede godt i gang med skoleåret. Det er en aktiv og interessert flokk som fyller klasserommet, og det mangler ikke på spørsmål i timene. Det er fint å oppleve. Må Guds Ånd få føre den enkelte inn i skattene i Guds ord og grunnfeste den enkelte i troen på Jesus!

Husmor Reidun Asdahl (vikarierer for Ågot Lavik dette året) kan også fortelle at det går med relativt store mengder mat når flokken inntar matsalen. Det tyder både på høyt aktivitetsnivå og at maten smaker! Det har vært en hektisk start i kjøkken og internat, hvor mye skal legges til rette, organiseres, kjøpes inn, lages og serveres, og det er behov for noen ekstra ressurser på personalsiden for å få alt til å gå i hop. Det ser ut til å løse seg.

Fra 2.-6. september var hele skolen på tur til Hardanger. Elever og personale deltok på møter i Dimmelsvik, Varaldsøy, Tysse, Steinsdalen og Bergen (Ja til livet – aksjon og ungdomsforeningsmøte i DELK). Vi reiste fra Vestfold i øsende regn, men fikk noen fine dager med sol i Hardanger og Bergen. Guttene fikk bo på Sæleset og jentene på gården Bøhn, og vi ønsker å takke hjertelig for at det var lagt så godt til rette for oss!

Her på Fossnes har det skjedd mye det siste året. Gårdsplassen overfor Ekely er rustet opp og asfaltert. Området rundt parkeringsplassen nedenfor Solbakken er fylt ut og jevnet til, og nå spirer gresset der. Neste år vil vi ha langt større plass til camping, og kanskje også litt plass til uteaktiviteter. Vi er i ferd med å avslutte et kjøp og et makeskifte som innebærer at vi får eiendomsrett til både parkeringsplassen og området rundt. Vi er også i ferd med å avslutte fradeling og salg av Furulund.

Inne pusses det stadig opp, og Olav Bergene Holm sr. med medarbeidere har gjort en stor innsats med å male vegger og tak, legge teppefliser i ganger og aktivitetsrom. Det mangler bare litt igjen før vi har ferdig et helt nytt aktivitetsrom og en sovesal nede i kjelleren på Ekely. Det er kjærkomment, når vi nå har så mange elever og studenter i internatet. Det er helt fullt på Ekely dette året, og på Solbakken har vi bare et par ledige rom igjen.

Alle som ønsker å komme er likevel velkommen til kursuka i november. Elevene vil bo på sovesalen og sammen på noen rom, slik at det frigjøres plass til gjester. Vi skal sørge for plass til alle!

Vær med å be for personale og elever, at Guds ord kan få bo i våre hjerter og gjøre sin gjerning i blant oss!