Nytt fra Bibelskolen – 2010

Det har vært et begivenhetsrikt år på Fossnes. Vi gledet oss særlig over å ha misjonærinnvielse i forbindelse med åpningsfesten i august. Når vi vil at Fossnes skal være et sted «avsides med Jesus», er det jo nettopp for at evangeliet skal nå mennesker – først nå inn til elevene mens de er her, og så nå ut gjennom både dem og oss alle der vi lever og har vårt virke. At noen også reiser til fjernere strøk for å forkynne evangeliet er derfor en stor glede.

 

Det er så mange ting som kaller på vår oppmerksomhet i dag, så mye vi kan bruke tiden vår på. Derfor står åndskampen i den enkeltes liv kanskje særlig om hva tiden brukes til, det gjelder både elev og lærer. Det er mye som er nyttig og viktig – og mye som er unyttig og uviktig også, som tar vår tid. Men bare ett er nødvendig, sier Jesus. Og da talte han om Maria som satt ved hans føtter for å lytte til hans ord. Be for skolen, for elever og personale, at Jesus må få den enkelte avsides med seg, stille for hans tale.

Denne høsten har vi hatt 20 elever som har fulgt undervisningen fra starten. Og som vanlig har noen flere kommet til og fulgt undervisningen fra dag til dag, også et par som tenker på å bli elever på heltid over jul.

I løpet av året har den nye møtesalen blitt ferdig, og i skrivende stund er Sara og André Heian i ferd med å flytte inn i sin personalbolig. Begge prosjektene, i tillegg til flisfyringsanlegget og en del større vedlikeholdsarbeider både av sentralvarmeanlegget og brannsikring, ha betydd et vesentlig økonomisk løft, og det har tært på likviditeten vår. Ved siste lønning måtte vi derfor låne penger privat for å ha noe å betale ut lønninger med. Derfor er vi også svært takknemlige for de gaver og kollekter vi mottar til skolen. Det kommer godt med!