Det hvitner mot høsten

Det hvitner mot høsten

Du som er eldre enn meg har sikkert minner fra tidligere tider da vekkelsene gikk over landet, og da kirkelederne var rettroende og møtte liberalteologi og villfarelse med makt og stor myndighet. Da var det virkelig vekkelse. Så kommer motløsheten så lett, kanskje mest hos deg som forkynner Guds ord. Forsamlingene er mindre enn før. Alt virker så stengt. Det er så tungt at du undres på om det er mulig at noen kan bli frelst. Det skjer ingen ting.

Jeg gikk og ventet på at frøene jeg hadde sådd skulle begynne å spire. Hadde vinteren vært for streng og hard med dem? Lenge så det ut som at det bare var ugras. Slik er det også med Guds rike. Det blir lenge å vente. Noen ganger får du kanskje ikke se frukt av det du sådde her på jord. Da sier Jesus: «Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen» (Joh 4:35-36).

Marcus Söderberg