Nytt fra Bibelskolen 2010

Nytt fra Bibelskolen

Av Per Bergene Holm

 

Denne våren har vi elleve elever, åtte nordmenn og tre fra Sverige. Når dette skrives har vi mottatt 12 søknader for neste skoleår, og vi vet om flere som har planer om å gå. Ut fra det vi har kjennskap til nå, ser det ut til at vi neste år kan få tre til fire elever fra Sverige, omkring ti elever fra Norge og i tillegg fem søkere som venter på studentvisum fra UDI, og det er en møysommelig og vanskelig prosess.

 

Det bygges på Fossnes om dagen. Det nye flisfyringsanlegget står ferdig og har vært i full gang siden slutten av november. Totalt har det kostet 1,25 millioner. Vi håper at reduserte fyringsutgifter skal betale ned anlegget i løpet av ti år. For elever og personale har det vært godt med en god varmekilde denne vinteren. Temperaturen inne har vært atskillig bedre enn tidligere, til tross for stabil og til dels streng kulde i godt over to måneder. Og likevel regner vi med å ha spart penger i forhold til tidligere vintre.

 

Den nye møtesalen er ferdig utvendig, men vi venter til våren med å fullføre den innvendig. Det skorter nå på penger til å gå videre, og andre prosjekter har fått prioritet. Målet er likevel å ha salen ferdig til sommerskolen, så sant økonomien tillater det.

 

Sara og André Heian har fått behov for noe større plass i og med at de har fått sitt barn nummer tre. De bygger en ny personalbolig på skoleområdet. Boligen vil formelt sett bli eid av skolen, men vil i stor grad finansieres gjennom et innskudd fra Sara og André. Skolens andel er allerede betalt, og resten av byggingen vil dekkes av innskuddet. I skrivende stund er huset så godt som ferdig utvendig. Når det skjer, takker byggmesteren for seg, og André vil fortsette alene innvendig. Målet er å bli ferdig i løpet av sommeren, slik at det er mulig å flytte inn til høsten. Det innebærer at Liv Jorunn og Martin Fjære kan ta i bruk den frigjorte kjellerleiligheten i sin personalbolig og integrere den med resten av huset. Det ble gjort forberedelser til en slik løsning allerede da huset ble bygd.

 

Viktigere enn bygninger og den ytre rammen, er det indre livet. Det gjelder både for skolen og den enkelte. Vær med og be om at Den Hellige Ånd må gjøre sin gjerning, og at Guds velsignelse får hvile over skolen!