Høstens herre kaller

Høstens herre kaller

Av Ingar Gangås

Kan innhøstingen nytte? Hvor er det blitt av arbeiderne? Har hedningene snart hørt evangeliet? Kommer ikke Jesus snart igjen?

Du som er en kristen kjenner til disse spørsmålene. Du er bekymret for fremtiden, om du skal bli funnet tro, og du er redd du ikke blir med når Jesus kommer.

Da må vi ta for oss misjonsbefalingen på nytt og lese: «Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Mat 28:18-20).

Vi er kommet på oppløpssiden. Du vil vel ikke avslutte løpet nå – rett før du har nådd fram? Og du som står ledig på torget – og som ikke hører Jesus til – hører du Høstens Herre kaller?