Sorgen och glädjen

Sorgen och glädjen

Av Carl Olof Rosenius

I sorgen glädje,
i glädjen sorg,

i Kristus glad,
men i mig bedrövad.

I Kristus härlig
som kung i borg,

i mig eländig,
på allt berövad.

I Kristus salighet,
fröjd och frid,

i mig anfäktning
och synd och strid.

Så blandas glädjen
med sorg och jämmer.

Min Gud mig gläder,
min synd mig klämmer.

I sorgen glädje,
i glädjen sorg,

i mig bedrövad,
i Kristus salig.

Mitt hjärta liknar
ett marknadstorg,

där känslor vimla
i mängd otalig:

Av Adam synder
och uselhet.

Av Kristus evig
rättferdighet.

Och stor är synden
och uselheten,

men större är dock
rättferdigheten.