Nytt om navn

Nytt om navn

Kjære brødre og søstre i Herren Jesus Kristus!

Jeg vil informere om at jeg og familien reiser ut som misjonærer til Mongolia for Norsk Luthersk Misjonssamband i august. Som mange av dere vet, har vi vært misjonærer der tidligere. Det er slik at vi fortsatt kjenner på uroen til å reise ut i misjonærtjeneste, og nå er det bestemt at vi reiser ut for en to-årig periode.

Dette innbærer også at jeg ikke kan følge opp arbeidet i Moldova i denne perioden, og at misjonen må finne andre løsninger.

Noen undres kanskje på hvorfor vi drar til Mongolia, og ikke til Moldova? Vi har drøftet denne muligheten, men har valgt å reise til Mongolia og tilbake til samme sted som vi var tidligere. Der kjenner vi folket, kulturen, kan språket, og det er norsk skole for barna der. I Moldova kan vi ikke språket, som er russisk, og det er bare jeg som har vært der på korte besøk. Der er det også vanskeligere med skole for barna.

Jeg er takknemlig for den tiden jeg har fått være med i misjonsarbeidet i Moldova, og gjennom arbeidet har jeg møtt mange troende søsken jeg har blitt glad i.

Jeg ønsker at Guds rike velsignelse må få hvile over arbeidet i NLL, og over misjonsarbeidet i Moldova. Vi lever i en vanskelig tid der vår sjelefiende bruker mange veier for å fange oss i sitt garn. Må vi, hver enkelt, få nåde til å leve på synderplassen, der vi er små i egne øyne (1Sam 15:17), og der Frelseren blir stor.

Skriften sier: «Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde» (Jak 4:5-6). Vi lever som kristne i en lovløs tid, og Ordet formaner oss: «ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen». (2Pet 3:17-18)

Brorshilsen fra Jan Ove Heggdal

 

Landsstyret vil takke Jan Ove Heggdal for det arbeidet han har lagt ned som ansvarlig for ytremisjonsarbeidet i Moldova, og vil få ønske Guds rike velsignelse over ham og familien i det arbeidet de nå skal utføre i Mongolia.

Ingar Gangås har svart ja til å overta Heggdal sitt ansvar, og Gangås vil ha dette i tillegg til sekretær- og redaktøroppgaven. Vi er takknemlige for dette. Vi vil be misjonsfolket huske på familiene Heggdal og Gangås i bønn til Herren.

For Landsstyret:

Dag Rune Lid