Å, Jesus, jeg har lovet

Å, Jesus, jeg har lovet

deg troskap livet ut.

Så vær da alltid hos meg,

min Herre og min Gud.

Jeg frykter ikke kampen

for deg og riket ditt.

Den smale vei er bred nok,

når du er følget mitt.

All verden stormer om meg,

og blender syn og sinn.

Jeg hører tusen stemmer:

Å, la meg høre din!

Min fiend i og om meg,

vil ha meg i sin makt.

Men, Jesus, du har slått ham,

det har du selv jo sagt.

Å, Jesus, du har lovet

enhver som følger tro,

at der du bor i himlen,

skal også han få bo.

Og Jesus, jeg har lovet

deg troskap livet ut.

Så hjelp meg da å følge,

min Herre og min Gud!

John Ernest Bode (Sb. nr. 482)