Det gjelder ditt hjerte…Av evangelist Ubaldo Marca, Peru

Det gjelder ditt hjerte…
Av evangelist Ubaldo Marca, Peru

For så sier Herren til Judas menn og til Jerusalem: Bryt dere nytt land og så ikke blant torner! Omskjær dere for Herren og ta bort hjertets forhud, Judas menn og Jerusalems innbyggere! Ellers skal min harme fare ut som ild og brenne, uten at noen slokker, for deres onde gjerningers skyld.

Jer 4:3-4

Dette er Herrens advarsel. Den gjaldt hans folk i Jerusalem og Juda, og den gjelder deg og meg. Ingen av oss slipper unna Herrens advarsel og dom. Vi skal alle stå for Gud med våre liv. Dommens dag kan intet menneske rømme fra!

Vi som har drevet med jordbruk, vet hvordan jorda må tilberedes. Den må renses for stein, røtter og ugras. Det er et hardt arbeid, i alle fall her hos oss, hvor det gjøres for hånd.

Jesus sier i Matt 23:25: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet.»

Dette gjelder sannelig ikke bare dem. Det treffer også meg!
Det går an å få til en fin ytre fasade, men hva med hjertet?

Paulus sier om Israelfolket at «de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. » (Rom 10:2) Saken er at de brukte sin egen forstand, og all deres religiøsitet ble utvendig. De pyntet og flikket på fasaden og var opptatt med det ytre.

Måtte Guds lys få opplyse hjertene våre, venner! Saken er alvorlig. Det gjelder vårt indre liv. Det er der synden sitter. Vi elsker oss selv. Vi tror godt om oss selv og har høye tanker om oss selv. Vi lever selvlivet!

Når en åker skal ryddes, trengs det både et redskap og en arbeider. I dette tilfellet er Guds Ord redskapet. Men når Herren sender en arbeider på åkeren, en av våre brødre, som peker på våre feil, se da reagerer vi. Slikt vil vi ikke ha noe av og tenker: «Er han noe bedre enn meg, kanskje? Hva har han med å irettesette meg?» Slik er vårt hjerte, vi vil ikke la oss irettesette, verken av Gud eller mennesker.

Du, hvor vi trenger føgende råd fra Herren: «Så råder jeg deg at du kjøper av meg … øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.» (Åp 3:18)
Herren må få åpne våre øyne, Herren må få oss i tale, Herren må få vise oss vår synd og vår syndighet.

I våre hjerter vokser det torner og ugress. Hvis Ordet skal gro blant dette, blir det til ingen nytte. Vi kan ikke hegne om ugress og torner, og samtidig tro at Ordet skal vokse og bære frukt i hjertet.
Men så opplever jeg at jeg ikke makter å få skikk på hjertejorden min. Jo dypere jeg graver, jo mer torner, røtter og stein finner jeg. Så blir det min bønn og mitt rop: «Herre, du må gripe inn!»
Å, måtte vi få leve i den daglige fornyelse sammen med Jesus! Jeg er født på ny ve Ordet, men jeg trenger også at det nye livet daglig fødes i mitt hjerte, at Jesus og hans ord og nåde får makt og rom i hjertelivet.
Jeg synes jeg er en god far og ektemann, men sannheten er at jeg skulle være mye mer hengiven og uselvisk som far og ektemann. Det er bare nåden som kan redde meg. Uten den er jeg fortapt!
Nåden gir meg et helt nytt hjerte, ja Jesu eget hjertelag og hjerteliv blir mitt. Mitt gamle hjerte er fullt av ugress, torner og stein. Alt må bli nytt, fordi alt vårt gamle er fortapt.
Hos Jesus får du et nytt hjerte – og nytt liv – hver dag! Her må vi leve, i kilden, hos ham, i Ordet. Her finner du livet!

Bønn: Vi takker deg, Herre Jesus, for livet og for syndenes forlatesle. Må Den Hellige Ånd ransake våre hjerter, og gi oss ydmykhetens ånd, Herre! Ordet ditt er mat for vår sjel, den himmelske mat som hver enkelt av oss trenger, og som vi alltid er avhengige av, Herre. Takk for ditt blod som rant for våre synder!

Fritt etter Ubaldo Marca ved morgenandakt
på kontoret i Arequipa 9/12-2003