Forfølgelse – hva da? av Karl Notøy

Forfølgelse – hva da?
Av Karl Notøy

Jeg er redd for at vi er på veg mot en tid der vi vil møte forfølgelse, der de som står for sann bibelsk kristendom vil måtte få kjenne det på kroppen.

Den som følger med i massemedia ser klart at fokuset blir satt på de såkalte fundamentalister. De blir kalt for mørkemenn.
Og jeg er redd for at hvis venstresiden vinner valget neste gang, vil vi som står på Bibelens grunn få merke det. Det blir vanskelig for oss å drive vår virksomhet. Økonomisk, juridisk og praktisk vil forholdene sakte og sikkert bli forandret, slik at det vil bli vanskelig å forsette med bibelsk virksomhet.

Den som da vil stå på sannheten vil få merke det på kroppen. Mange vil forsøke «å komme seg unna», berge seg selv. Kanskje går de inn i sammenhenger som «bøyer av».
Måtte det i vår sammenheng bli én for alle, og alle for én. Kanskje må vi senke vår levestandard, for å kunne hjelpe hverandre?
Men først og fremst må vi huske hverandre i bønn. Og bibelen taler om å lide for Kristi skyld.
Motgangstider kan bli vekkelsestider. For faren for å sove er større i medgangstider enn i motgangstider.
Husk hos Jesus er kraft å finne! La oss forsette å holde flagget høyt!

Mange beskyldninger blir med urette rettet mot den sanne menighet. Beskyldninger om kvinneundertrykkelse, motstand mot menneskerettighetene og andre ting vil bli en kristnes lodd. Psykiske og legemlige lidelser vil følge i forfølgelsens spor. Det vil bli trangt for den sanne kristne.

Og det verste er at de vil ta våre barn fra oss. De vil plassere dem i barnehager, i fritidstilbud og skole, og gjennom propaganda gi dem en antikristelig opplæring.
Jeg er redd for at i et slikt samfunn vil mange kristne familier bli erklært uskikket til å ha barn.
Hvordan skal vi forberede på en slik eventuell situasjon? Skal vi prøve å jenke oss? Prøve å bli mer lik verden, slik at vi ikke vekker anstøt?
Nei, vi skal finne kraft igjennom Bibel og bønn. Vi skal få legge vår sorg på Jesus. For han har omsorg for oss. Når det ser mørkets ut er han nærmest.