Nytt fra Bibelskolen – 2002

Bibelskolen på Fossnes starter denne høsten opp med 12 faste elever. Det har knyttet seg spenning til om vi i år skulle komme opp i et antall på minst 10 elever som er det staten krever for å gi støtte til private skoler. Det er derfor med takk til Gud vi nå kan ta imot 12 elever. Selv om vi har vært spent, må det likevel understrekes at alt, både økonomi og elevantall, ligger i Guds hånd, og vi får lov til å tro at dersom han vil at vi skal drive bibelskole, så er han også mektig til å skaffe oss de nødvendige midlene. Den store utgiftsposten på en bibelskole er først og fremst lærerlønninger.

Så er det vår bønn til Gud at han må få velsigne og utruste både lærere og elever med det de trenger til den daglige undervisningen. Det skal nåde både til å undervise og høre!

Ellers kan vi informere om at det for tiden bygges en personalbolig på Bibelskolen på Fossnes. Bygget er planlagt ferdig i løpet av våren 2003. Huset ligger i bakken vest for Eikely, og blir bestående av to enheter med en mindre kjellerleilighet i tillegg til hovedleiligheten.

Martin Fjære er nå tilbake som vaktmester ved bibelskolen etter endt utdannelse. Ingar Gangås har permisjon dette året og vil reise som forkynner i Lekmannsmisjonen. Ann Helén Mangelrød er tilsatt som ny husmor etter Marit Gangås. For øvrig er personalet Per Bergene Holm (rektor), Lars Fossdal (lærer), Hans Henrik Brix (lærer) og Olaf Klavenæs (timelærer).

Hovednummeret er viderekoblet til rektor Per Bergene Holm utenom skoletiden.

Takk til alle som er med og ber for skoleåret på Bibelskolen på Fossnes!

Jesp