Mikkel Vigilius

Å leve livet som enslig

«Det er ikke godt for mennesket å være alene.» (1 Mos 2:18) Disse ordene har gyldighet for alle mennesker. Vi er alle skapt til fellesskap. Ingen av oss har godt av å leve i total ensomhet. Men det er andre måter å oppleve nært og godt menneskelig fellesskap på, enn ved å være gift.

En stor nød

«Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!»Mat 9:36-38 Hva var det Jesus så den dagen? Han så en flokk mennesker …

En stor nød Les mer »

Bileams vei

Bileams vei Av Mikkel Vigilius «Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.» Jer 6:16 Profeten Bileam framstilles som et advarende eksempel på frafall. Både Peter (2Pet 2:15) og Judas …

Bileams vei Les mer »

Kjære tviler

Kjære tviler Av Mikkel Vigilius Takk for ditt brev! Det gleder meg at du skrev. Det krever overvinnelse å betro seg til en annen i din situasjon. Når man opplever tvil om man virkelig er kristen, er det ikke enkelt å tale om det. Særlig ikke når ens omgivelser synes å ta for gitt at …

Kjære tviler Les mer »