David Hedegård

Bibelen i min hverdag

En kan være from og religiøs uten å være berørt av Herrens Ånd, og en av de store åndelige farer i vår tid er at en ofte ikke nøye nok skiller mellom religiøsitet og kristendom. General Booth sa en gang i begynnelsen av forrige århundre: Det tyvende århundrets fare er kristendom uten Kristus, religion uten …

Bibelen i min hverdag Les mer »