Klippen Jesus

Jeg vil hilse dere med den fred som bare vår frelser, Jesus Kristus, kan gi.