Per Bergene Holm

Pinsehøytiden

Pinsen er den andre av de tre store valfartshøytidene i det gamle Israel. Den første av disse er påske, den andre pinse og den tredje er løvhyttefesten. Høytidene knytter seg både til Herrens store frelsesgjerninger for sitt folk og til jordbruksåret i Israel. Påskehøytiden var til minne om frelsen ut av Egypt, da lammet ble …

Pinsehøytiden Les mer »

To-årig forkynnerseminar på Fossnes

NLL har i flere år drøftet muligheten for å gi hjelp og veiledning til unge med forkynnerkall eller ønske om et teologisk studium. Konrad Fjell og Per Bergene Holm har arbeidet ut en plan for et to-årig forkynnerseminar og NLLs landsstyre har vedtatt at seminaret skal settes i gang fra og med høsten 2019.

Nytt fra Moldova

«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» 1Kor 16:9 Sent på våren 1999 banket det på inngangsdøren til Ekely på Fossnes. Det var kveld, og det var samling innenfor. Utenfor sto Boris og Natalia Moser. De hadde hoppet av i forbindelse med en broderiutstilling som Natalia …

Nytt fra Moldova Les mer »

Virkelig fri

«Er jeg ikke fri?» sier apostelen Paulus i 1Kor 9, og fortsetter med at han som er fri, ikke har gjort bruk av sin frihet, men har gjort seg til alles trell. Luther sa: «Et kristenmenneske er en fri herre over alle ting, og ikke underlagt noen. Et kristenmenneske er en villig tjener i alle …

Virkelig fri Les mer »

Kristus og Skriften

Da jeg studerte teologi, kom jeg en gang i samtale med en prest. Han regnet med at jeg som teologistudent kunne forstå ham. Han hadde mistet tilliten til Det gamle testamente (GT) under sitt studium. Det hadde han lært seg å leve med, men nå hadde han i det siste fått store problemer med apostelen …

Kristus og Skriften Les mer »

Maria salver Jesus

Jesus er i Betania, hos Marta, Maria og Lasarus. Der holder de et festmåltid for ham. Lasarus var nettopp vakt opp fra de døde og satt der som et levende bevis på at Jesus var Messias, den lovede frelseskonge som skulle fri folket fra deres synder og syndens følger. Det var stort å være disippel …

Maria salver Jesus Les mer »