Den nye sangen

Den virkelige sang og musikk er bekjennelse: du bekjenner både dine synder og Guds velgjerninger, både din urettferdighet og Guds nåde.