Sigbjørn Agnalt

Det sjette bud

Det sjette bud lyder slik: Du skal ikke drive hor. «Hva vil det si? Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever rent og sømmelig i ord og gjerning og enhver elsker og akter sin ektefelle» (Martin Luther). Davids dype fall Det hendte en kveld at David gikk omkring på taket av kongens hus. …

Det sjette bud Les mer »

Hviledagen

HviledagenAv Sigbjørn Agnalt Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Slik lyder det tredje bud. «Hva vil det si? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter eller forsømmer Guds ord, men holder det hellig og gjerne hører og lærer det» (Martin Luther). Alt hva dette budet krever av oss, kan …

Hviledagen Les mer »

Fremmede guder

Fremmede guderAv Sigbjørn Agnalt Det første bud lyder slik: Jeg er Herren, din Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva vil det si? Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og fast på ham. Martin Luther sier om det å ha en gud: En gud er noe …

Fremmede guder Les mer »

Det levende vann

Det levende vannAv Sigbjørn Agnalt «Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vann, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til …

Det levende vann Les mer »

Sjelens frelse

Sjelens frelseAv Sigbjørn Agnalt For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. Matt 16:26-27 …

Sjelens frelse Les mer »