Søk
Close this search box.
Søk

Reisebrev 2: Første bibelkurs i egne lokaler

Det var en stor dag for Pampa Aceituno da René Villegas ønsket velkommen til det første bibelkurset i Såmannens lokaler. Både unge og eldre var representert, med til sammen 35 påmeldte.

Renè ønsket velkommen til bibelkurs

Daysi og Miguel Fuentes kom fra Peru for å være med på kurset. Begge hadde hilsener fra vennene i Peru, og Miguel fortalte fra Såmannens arbeid i Arequipa og hadde andakt.

Miguel hilste fra Peru

Lærere på kurset var Juan Pablo Rosado, Gonzalo Ascarrunz og Ingar Gangås. Rafael Veizaga kom med nattbuss fra Cochabamba, hadde andakt andre dagen og var med som tolk til quechua sammen med René.

Gonzalo hadde kjøpt inn en stor tavle for anledningen, festet til frontveggen i det største rommet i 2. etasje, som fra nå av vil fungere som klasserom. En ser for seg at dette rommet vil kunne brukes til undervisning og bibelstudium framover. Rommet har store vinduer og slipper inn godt med lys og varme. Spesielt nå på den kaldeste tiden på året her ute (St. Hans), betyr det mye.

Allerede etter første dagen valgte de imidlertid å flytte ned til møtesalen i første etasje for å få mer plass, da det denne gangen kom like mange tilhørere fra sentrumsforsamlingen som fra selve landsbyen.

Juan Pablo underviste om Den hellige ånds gjerning med utgangspunkt i Galaterbrevet, der han blant annet minnet om hvor lett det er å vende seg bort fra evangeliet og til lovgjerninger. Det er Den hellige ånd som åpenbarer om synd, dom og rettferdighet. Han formante oss til å vandre som lysets barn, og understreket at det er Ånden som gir frukt i kristenlivet. Deretter tok han for seg de ulike nådegavene, og viste ut fra Rom 12, 1Kor 12-14 og Ef 4, hvor viktig det er at disse gavene blir brukt til menighetens oppbyggelse.

Juan Pablo underviste om Den hellige ånd og nådegavene

Her ute er det mye usunt fokus på nådegaven til å tale i tunger, til å helbrede og gjøre store gjerninger, sa han, men Paulus advarer mot å gi tungetalen for stor plass. Det er fare når noen bruker disse «ekstraordinære» nådegavene til å skape seg et stort navn og bli populære.

– Hva hjelper det hvis en ikke har kjærlighet? Den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. La oss søke de åndelige gaver med iver, så vi kan få dem i rikt mål for at menigheten kan vokse og bli oppbygget.

Gonzalo hadde temaet «frelsesvisshet». Han belyste ut fra flere bibelvers at det er mulig for et menneske å leve i visshet om at en er et Guds barn. Denne vissheten bygger på det Ordet sier om Jesus. Det er viktig at vi befinner oss på riktig «plass». Denne plassen finner vi i ly av korset og det Jesus gjorde for oss. En kristen er blitt overflyttet til nådens rike og er overfor Gud skjult i Jesus. Han fortalte hvor mye hjelp han selv hadde funnet i det som Rosenius skriver om det å ha fred og visshet som et Guds barn, og anbefalte tilhørerne å lese i Husandaktsboken og Veiledning til fred. Den som mangler denne vissheten, lever et «usunt» og fattig kristenliv, mente han. Da han spurte om det var noen som strevde og som manglet frelsesvisshet, var det flere som nikket. Etterpå tok han seg god tid til å illustrere på tavla, for å gjøre det så enkelt og lettfattelig som mulig. Han oppfordret alle til ikke å «gi opp» før en hadde fått klarhet i dette spørsmålet.

Gonzalo hadde frelsesvisshet som tema

Undertegnede underviste ut fra Jesajaboken, under temaet: «Gjennom dom til frelse».

Gud taler i sin hellighet og vrede gjennom loven for å dømme oss etter våre synder. Da blir vi skyldige på alle punkt og må innrømme at vi er fortapte syndere. Vi har ikke en gang vilje til å bli frelst.

Ingar underviste fra Jesaja

Vår eneste redning er at evangeliet blir åpenbart for oss. Evangeliet er Gud når han taler i sin kjærlighet og nåde om det han har gjort for oss. På Golgata møtes Guds hellighet og Guds kjærlighet. Situasjonen på Jesaja sin tid er på mange måter lik vår egen. Folket hadde bevisst vendt Gud ryggen. Profeten Jesaja måtte gå med harde og dømmende ord til dem:

Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjerte ikke skal forstå og omvende seg, så de kan bli legt.

Slik går det når Herren forherder. Tilhørerne stilles utenfor Guds rike. Jesajaboken viser oss at evangeliet alltid forkynnes med et hellig alvor som ramme for budskapet. Og når loven forkynnes i lys av det som hendte på Golgata, blir tilhøreren minnet om hvor himmelropende den synd er for den som ikke vil ta imot frelsen i Jesus.

Daysi sammen med noen av barna
Rafael kom med buss fra Cochabamba

Mellom timene var det kaffepauser, og midt på dagen ble det servert middag. Unge og eldre hadde tid til å prate sammen i pausene. Noen tok maten med ut og fant seg en plass i sola. På denne tiden av året kjennes det kalde vinddraget i skyggen. Vi er på 3 000 meters høyde. Men sola varmer godt midt på dagen.


Matservering hører med

Yngste deltaker sammen med sin mor

Undervisningen fortsetter i sentrumsmenigheten denne helgen.

Når Guds Ord lyser inn i hjertene, kan det gi to forskjellige virkninger, sier Rosenius. Er hjertet som voks, kan Ordet nå inn og smelte, men er det som leire, vil det bare bli hardere enn før. Måtte undervisningen føre til at hjertene blir mottagelige for Guds tale.

 

Med hilsen fra deres utsendinger

Marit og Ingar Gangås