Brudgommen og bruden – Jesus og Guds barn

«Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm. For sterk som døden er kjærligheten, hard som dødsriket er dens lidenskap. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet.» (Høys 8:6-7)

Brudgommen Jesus bærer merketegn på at han døde for alle. Naglemerkene i hans hender og føtter samt spydstikket i hans side, er synlige merketegn på at han døde for alle. For alle syndere. For alle i Adams falne ætt.

«Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.» (1Tim 2:6)
«Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.» (Heb 2:9)
«… en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv.» (Heb 7:27)
«Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» (Heb 9:12)
«Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.» (Jes 49:16)

Alle mennesker er på denne måten «merket» i Jesu hender, på Jesu legeme og i det hjertet som brast på Golgata. Men allikevel er det slett ikke alle som ber slik som bruden i Høys. 8:6: «Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm.» Andre steder taler Bibelen om Gud som setter sitt segl på sin Sønn, og at han har satt sitt segl på oss:
«Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.» (2Kor 1:22) Gud setter sitt segl, sitt merke, på sine barn. De som tilhører han, de som er hans eiendom og som han sørger for. Men her i høysangen ber bruden om at hun selv må bli satt som et segl på hans hjerte og hans arm – at hun, personlig, må bli festet og knyttet fast til brudgommens hjerte.

Hvorfor vil hun personlig bli knyttet fast til hans hjerte? Hvorfor ber hun om å bli festet fast som et segl på hans hjerte og på hans arm – knyttet fast til hans hjerte og hans gjerninger? Hun begrunner det selv: «For sterk som døden er kjærligheten.» Den kjærlighet og trofasthet som er i Jesu hjerte er sterk som døden, og lar seg ikke engang stoppe av døden!

«Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført!» (Luk 12:50) Jesu kjærligheten ble ikke kald selv om Golgata nærmet seg. Han elsket dem til det siste. Jesu kjærlighet ble ikke kald selv om disiplene sviktet. Og kjærligheten var ikke svekket da han ble forlatt av sin Far, og når han senere utbryter: Far i dine hender overgir jeg min ånd. Da han gav sitt liv og gikk i døden. Kjærligheten var sterk som døden, han smakte døden for alle, han smakte døden for deg.

Derfor ber bruden: «Knytt meg fast til Jesu hjerte. Det hjertet som elsker meg, synderen, og som elsker meg til døden på korset, elsker meg slik at han betalte med sitt blod så jeg skal komme inn i himmelen. Knytt meg fast til hans hjerte som elsker meg og ber for meg i himmelen også når jeg har falt i synd.»

I Høys 8:7 står det videre: «Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den.» Guds dom over våre synder var som en veldig flod med enorme vannmasser. Vannflommen på Noas sin tid viser også Guds veldige dom over synden. Gud reagerer veldig på synd! Men Jesus trakk seg ikke unna da hele Guds dom over våre synder møtte han på Golgata. Han møtte hele Guds dom i stedet for oss. Dommens vann rammet han. Og han trakk seg ikke unna. Mange vann, den veldige dommen over synden, slukket ikke hans kjærlighet.
«Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den.» Å hvor stort å bli knyttet til dette Jesu Kristi hjertet!

Men vi må også ta med «Hård som dødsriket er dens lidenskap» (v. 6).
«Han sa til disiplene sine: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra! Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre én av disse små.» (Luk 17:1-2)
«Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.» (Matt 18:6)

Dersom noen forfører Jesu brud bort fra ham, vekker det veldige reaksjoner i brudgommen. Hans kjærlighet er fullkommen og den som forkaster hans kjærlighet og lurer andre mennesker bort fra hans kjærlighet, de får møte en lidenskap hos Frelseren som er «hard som dødsriket.»

De kommer også engang til å rope:
«Skjul oss for Lammets vrede. Forkastelse av denne kjærligheten får enorme konsekvenser. Kyss* Sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham.» (Sal 2:12) (* hyll).

Men bruden ba om to ting (v. 6). For det første: «Sett meg som et segl på ditt hjerte.» For det andre «som et segl på din arm». Bruden, Guds barn, vil også knyttes til brudgommens arm, til brudgommens gjerninger. Knyttes til alt hva Jesus har gjort for oss, fullført for oss. Men også å bli knyttet til de gjerninger Jesus gjør i dag, her i verden. Være et arbeidsredskap i Jesu hånd som han styrer og bruker. Være et verktøy som han bruker på sin måte, til sine gjerninger.

Da er det han som styrer og bruker redskapet på beste måten. Så godt og løfterikt det er å være fast knyttet til Jesu Kristi hånd og Jesu Kristi vilje. At han tar deg opp i sin hånd og bruker deg i sine gjerninger. Da blir ikke livet forgjeves. Da blir det den største mening med livet. Som redskap i Jesu hånd får ditt liv evighets betydning for andre mennesker som et segl på din arm.

Til slutt: «Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet.» Jesu kjærlighet kan ikke kjøpes. Den er fri, den er gratis. Du får ta imot den enda du ikke har noe godt å betale med. Ja, selv om du bare har en stor syndegjeld å møte ham med. Nei, Jesu kjærlighet kan ikke kjøpes. Han elsket menneskene som var bortvendte og fiender av ham i sitt hjerte, og han gav sitt liv for dem som bare hadde hatet ham. Han betalte hele prisen. Derfor vanærer vi Gud når vi prøver å kjøpe hans kjærlighet for noe.

«Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» (Joh 15:9)