Gled deg i din ungdoms hustru

Ordspråkene 5:15-23

Drikk vann av din egen brønn, drikk rennende vann av din egen kilde! Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten og dine bekker renne ut på torgene? La dem være for deg alene og ikke for fremmede sammen med deg!

La din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndefulle gasell! La hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg!

Min sønn, hvorfor skulle du være beruset av attrå etter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barm?

For en manns veier ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor.

Den ugudelige fanges i sine egne misgjerninger, og han blir holdt fast av sin egen synds snarer. Han må dø, fordi han ikke lot seg tukte, og han går til grunne i sin store dårskap.