Søk
Close this search box.
Søk

Guds Ånd og verdens ånd

Guds ånd

«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?» (1Kor 3:16).

Den hellige ånd skaper troen på Jesus i ditt hjerte, gjennom Guds ord. Du står ikke imot når Den hellige ånd avslører ditt syndige hjerte og liv. Guds ånd drar så ditt hjerte til Jesus, Guds sønn. Jesus har på korset stiftet fred og forsoning gjennom sitt blod. Ja, din Frelser Jesus Kristus har banet veien til himmelen, og gjennom troen på ham har du blitt Jesu egen. Hans Ånd bor i deg. Du er hans øyensten. Han elsker deg. Han har forlatt deg alle dine synder. Som Jesu egen er du kalt til å leve for ham.

Så begynner nå kampen mot de tre stormaktene: djevelen, verden og ditt eget kjød (din syndige gamle natur). I Jesu navn får du møte hver ny dag. Han er med deg også når ditt hjerte gråter over din synd og svakhet. Hold deg til Guds ord, til bønnen og kom til hans nattverd. Vær åpen mot din Herre og bekjenn for ham dine synder – nevn dem konkret for ham. Han oppretter deg og forlater deg, på ny og på ny – for

«Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» (1 Joh 1:7).

Be om hjelp i kampen mot synden.

Verdens ånd

En av stormaktene som vil ødelegge ditt indre åndelige liv, er verdens ånd. Vi leser i 1 Joh 2:15-16 følgende ord:

«Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.»

Det som verden har å tilby appellerer til din gamle syndige natur. Det blir kamp!

Hans Erik Nissen tar konkret opp denne kampen i sin siste bok «Livets seierskrans». Han skriver:

«La ikke fristeren få arbeidsro. Sysselsett deg ikke med den. Djevelen står ikke utenfor døren til ditt hjem. Han vet hvilke muligheter han har gjennom aviser, blader, bøker, radio, tv og internett. Snu ikke det døve øret til når din samvittighet sier at du nå får synden inn i ditt sinn.» (oversatt fra svensk).

Det er i dag delte meninger blant bekjennende kristne om hvordan man som kristen skal forholde seg til verdens fornøyelser. Det er sant at man ikke skal gjøre ting til synd som ikke er synd. Det finnes det som en kristen både kan se og lese med god samvittighet. Men hva vises i langfilmer i alminnelighet? Eller hva inneholder skjønnlitteraturen i alminnelighet? Før ble kristne advart mot slike fornøyelser der synden ble forherliget og der fristeren pleier å være på hugget. Utvalget har ikke blitt mindre farlig i dag, men man har blitt sløvet.

Nei, det er ikke nøytralt for Guds ånd hva vi ser på, hva vi leser og hva vi lytter til av musikk. Verdens åndsmakt angriper våre kristne hjem. Denne verdens ånd kan, som Nissen skriver i samme andakt som over, «hindre den Hellige ånd og hans gjerning.» Nissen skriver også:

«Kampen gjelder livet. Hold deg selv ren! »

Jesus er vår Frelser og han svettet blod i Getsemane for våre synders skyld. Jesus er korsfestet og er oppstått og tar seg av vår gudstjeneste i himmelen. Han fører vår sak innfor Faderen. Han ber for oss. Han vil bevare oss i denne siste tid. Vi vil vel ikke bedrøve Ham og sette vår evighet i fare gjennom å vende oss til det som han svettet blod over – slikt som appellerer til vår syndige gamle natur? Det er jo så mye syndig som rører seg i våre hjerter, og mye som trenger seg på oss. Våre hjerters indre syndeforderv er vårt største problem, og hver dag behøver vi Jesu blods renselse og fornyelse. Hvorfor da forsvare det som de ikke-kristne menneskene pleier å more seg med framfor TV-en, PC-en og smarttelefonen – der synden herjer fritt? Det er rever som vil ødelegge Guds ånds arbeid i våre hjerter.

”Jesu mig bevara, uti varje fara.
Håll mig tätt vid dig
– Att ej köttet, världen,
sinnligheten, flärden
Må intaga mig.”

Martin Luther som levde på 1500-tallet skriver følgende i sin Epistelpostill på første søndagen etter påske, over teksten i 1 Joh 5:4-12:

«Johannes skrev dette brevet fremfor alt for at han skulle straffe de falske kristne, som visselig gjerne hører når man lærer at vi bare gjennom Kristus blir salige, og at vårt verk og våre gjerninger ikke kan fortjene saligheten. Men de mener at når de har hørt dette, så er de nå også kristne og behøver ikke å gjøre noe eller å ha noen kamp. De innser ikke at av og gjennom troen skal de bli nye mennesker som overvinner verden og djevelen.» (oversatt fra svensk).

Vi slutter med et ord fra Bibelen:

«Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.» (Høys 2:15)

Vi kan også nevne verset før, det 14. verset, der brudgommen Jesus – som elsker deg – sier:

«La meg se din skikkelse, la meg høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse er fager.» (Høys 2:14)

Henric Staxäng