Bibelfortelling: Jesus går på vannet

Her er bibelfortellingen om «Jesus går på vannet», fra Matteus 14:22-36, Markus 6:45-56 og Johannes 6:16-24. Unge Røster fra Namsos synger «Vil for synd du nåde få» (basunen.net). Andakt ved Reidun Irene Fossdal.

Du finner flere bibelfortellinger under «Ressurser«. Fungerer ikke vimeography som vi bruker her på hjemmesiden, kan du heller se alle bibelfortellingene direkte på vimeo ved å trykke her.

Under «Ressurser», finner du også forslag til årsplan for barnefamilier.