Referat fra Bibelkurset på Fossnes 2022

15.-20. november var det kursuke på Fossnes. Helgen før hadde det vært konfirmantsamling på Bibelskolen, og da konfirmantene dro, ble de byttet ut med deltakerne til kursuken, som var en gruppe mennesker med en litt høyere gjennomsnittsalder.

Det var deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til stede, så det var flere enn en som måtte jobbe litt med kommunikasjonen. Til sammen med bibelskoleelvene var det litt i overkant av 50 deltakere på kursuken, med et litt høyere antall mennesker på kveldsmøtene.

Dette året var det 6 talere som forkynte Guds ord for oss. Det var Lars Fredrik Ellingsen, Lars Fossdal, Martin Fjære, Bjarne Gjuvsland, Per Bergene Holm og Finn Widar Knutzen. Med forskjellige temaer fikk vi derfor høre fra mange forskjellige steder i Guds ord.

Men selv om det var mange forskjellige skriftsteder og temaer som ble preket over var fundamentet det samme: vår frelser, Herren Jesus Kristus.

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse! Kolosserne 1:14

Programmet for uken var satt opp med et bønnemøte på starten av dagen (før frokost), med to bibeltimer rett etter frokosten. Dette ble så etterfulgt av lunsj, to bibeltimer, og en times pause før middag. Etter middag var det ikke noe opplegg før kveldsmaten, som igjen ble etterfulgt av kveldsmøte med kveldskaffe helt til slutt. På lørdagen og søndagen var programmet lagt opp noe annerledes.

Som en av deltakerne på kursuken var det en stor velsignelse å sitte å høre på det som ble forkynt. Og sånn det ofte er når man hører Guds ord, kan det til tider være vondt å høre, og man kan føle seg dømt i sin samvittighet over sin egen synd, sin egen svakhet og sin egen likegyldighet.

«Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt ugudelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.» Romerne 3:10-12

Da er det så godt at vi kan vende våre blikk vekk fra oss selv, og rette de på Jesus verdens frelser!

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Romerne 5:8

Skriften sier det, og vi kan med rette få tro at vi i Jesus står rene og rettferdige for Gud!

For å avslutte vil jeg stille det samme spørsmålet Lars Fossdal stilte på kveldsmøte 16.11:

Hva gjør du med dine synder?

Kan du leve med dem? Bagatelliserer du dem? Unnskylder du dem?

Eller prøver du å omvende deg? Da vil du komme til den erfaring at jo hardt du enn prøver å bli kvitt synden, får du ikke synden ut av ditt hjerte!

Da kan vi med sannhet si det som tolleren i tempelet sa: Gud, vær meg synder nådig!

«Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud vær meg synder nådig!» Lukas 18:13

Da skal du vite at du kan komme til Jesus, han som har frikjøpt oss fra lovens forbannelse. Når du ikke greier å bli kvitt synden i ditt hjerte vil du se sannheten i at du må bli frelst av nåde, og bare av nåde!

Takk til alle som var med å bidra for å gjøre kursuken mulig! Takk til talere, deltakere og de som jobbet praktisk med mat og vask! Men den største takken går til Gud som enda et år har vist sin nåde og latt oss gjennomføre kursuken, hvor vi har fått høre om hans frelse i Jesus!

Skrevet av Marcus Eugene Popkema