Kom Jesus Kristus i hu

Kjære venner, kristne brødre og søstre. Denne våren hadde Natalia og jeg gleden av å besøke Norge og møte mange av dere. For oss vil det være av de lyseste og varmeste inntrykkene vi har hatt de siste årene.

Jeg var glad for å besøke Bibelskolen på Fossnes og møte elevene. Jeg fikk fortelle litt om Moldova og de lutherske kristne i landet vårt. Vi besøkte også Kongshaugen Kristne Grunnskole, Østre og Vestre Kvelde bedehus, Hurdal, Sira og Skjæveland. Bussturen fra Sandefjord til Sira vil vi aldri glemme!

Vi fikk også møte flere ukrainske familier som hadde flyktet fra krigen. Det var helt uventet! Og da jeg kan ukrainsk, fikk jeg muligheten til å snakke med dem om Jesus på deres morsmål, både gjennom forkynnelse og personlig samtale. Etter at vi kom tilbake til Moldova, har Natalia oversatt flere prekener for våre ukrainske venner. Hun har også hjulpet dem med en del personlige spørsmål knyttet til skolegang for barna mv.

Krigen
24. februar 2022 invaderte den russiske hæren Ukraina på en forrædersk måte. Fredelig liv og positiv samfunnsutvikling ble avløst av død, lidelse og ødeleggelse. I dag er det kjent at planene til den politiske og militære ledelsen i Russland inkluderte erobring av Moldova. Vi kan takke det ukrainske folks standhaftighet og mot for at det ikke lyktes. Vi har inntil i dag sluppet å oppleve granater som eksploderer, skoler og sykehus som sprenges og folk som dør. Om denne situasjonen vil vedvare, vet vi ikke.

De ukrainske flyktninger (6 millioner) har reist til europeiske land. En halv million har flyktet til Moldova. Det er den høyeste tilstrømningen i forhold til innbyggertallet. I februar-mars var det 20-30.000 hver dag. Mange dro videre og mange har etter hvert returnert, men noen har også blitt igjen i Moldova. 1676 barn av ukrainske flyktninger er registrert i barnehager og skoler i Moldova. Noen får undervisning på rumensk, andre på russisk og ukrainsk.

I Moldova finnes det skoler med rumensk undervisningsspråk, i tillegg til russisk og ukrainsk. Likevel anklages Moldova av Russland for å krenke rettighetene til russisktalende. Det er akkurat den samme forklaringen Russland bruker om invasjonen av Ukraina, nemlig en «tvangsbeskyttelse av den russisktalende befolkningen.»

Sorg og frykt
Jesus advarer sine disipler: «Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme!» (Matteus 24:6).

I Timoteusbrevet leser vi om hvordan apostelen Paulus forbereder sin medarbeider på fremtidig forfølgelse på grunn av hans tjeneste for Kristus. Han skal ikke sette sin lit til egen styrke eller stole på egen karakterfasthet. Apostelen peker på den eneste måten å overvinne all frykt og forbli trofast mot Herren Jesus: «Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus… Lid ondt med meg…Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde.» (2Tim 2).

Byrdene og bekymringene til lutheranerne i Moldova i dag kan ikke sammenlignes med lidelsene til våre brødre og søstre i Ukraina. Husene våre er ennå ikke beskutt, og vi er ennå ikke drept. Men vi sørger over våre fem som døde av covid, tre i Kamenka, en i Tiraspol og en i Chisinau. De ble alvorlig syke i tiden før det var vaksiner. Valery fra Chisinau gledet oss i mange år med sin praktfulle bass-stemme. Her blir fortsatt mange syke av covid, så vi må fortsatt bruke maske. Diakonen Sergey Fasler fra Kamenka hadde i juli covid for andre gang. Den transnistriske regjeringen planlegger en ny lov om religiøse organisasjoner som vil være i tråd med russisk lov. Kanskje vil det bli restriksjoner på religionsfriheten for ikke-ortodokse kristne.

Urolige tider
Det eldste medlemmet av forsamlingen i Kamenka, Raisa, 92 år gammel, har vært sengeliggende i to måneder. Medlemmer av forsamlingen besøker henne jevnlig, leser Bibelen og ber med henne. De kjøper også mat og hygieneartikler som de tar med når de besøker henne.

Vi opplever sterk inflasjon, 28% siden begynnelsen av året. Vi venter med stor bekymring på regningene for gass og oppvarming til vinteren, da Russland har økt gassprisene. Vi er også urolige med tanke på de fem tusen russiske soldatene i Transnistria. Hvis de ikke legger ned våpnene og frivillig forlater provinsen, kan Ukraina og Moldova bli tvunget til i fellesskap å frigjøre territoriet fra okkupasjonsmakten med fredelige eller militære midler.

Til tross for urolighetene og vanskelighetene, fortsetter vi å samles i Kamenka, Tiraspol og Chisinau for å lytte til evangeliet om Jesus Kristus. Gud er med oss i denne syndige verden. Kristus vant på korset frelse og syndenes forlatelse til alle som tror på ham. Verken lidelse eller tap kan ta denne Guds gave fra oss. De troende i Tiraspol, Kamenka og Chisinau ser med glede tilbake på tiden før covid og den russiske invasjonen, da bibelskoleelever fra Fossnes, og norske og svenske brødre og søstre kom på besøk til oss. Vi savner muligheten vi hadde til å samles om sommeren, i Kamenka eller utenfor Chisinau til leirer og seminarer. Alle venter og ber om at dette skal bli mulig igjen, slik at vi kan komme sammen til sterkere fordypelse i Guds Ord.

Kom Jesus i hu
Apostelen Paulus sier til Timoteus: «Bli da du min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus… kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde.»

Den samme Jesus, han som er oppstått fra de døde, den samme nåden av syndenes forlatelse og det evige livs gave styrker oss i Moldova, troende i Ukraina og dere, kjære og elskede norske brødre og søstre, i møte med alle prøvelser og vanskeligheter.

Midt i all frykt, lidelse og savn: «Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde.» 2Tim 2:8