Referat barneleir 2022

Fredag 17. juni var vi igjen samlet på Fossnes for barneleir. Denne gangen var det endelig mulig å samles uten å måtte forholde seg til faste plasser og avstandsregler. I år var det nærmere 60 barn på det meste. Snusen hadde kommet seg siden han fikk korona i fjor. Barna syntes det var både kjekt og veldig spennende at han endelig hadde tatt seg turen til Fossnes for å følge med. Barna var for det meste eksemplariske både når det gjaldt ryddighet og ro på kveldene, men Snusen kunne fortelle både det ene og det andre om de voksnes merkverdige påfunn på nattestid.

I år var temaet «Jesu navn» og vi fikk høre om mange ulike navn Jesus blir kalt ved i Bibelen. Deriblant hørte vi om Jesus som «Hyrden», «Evig Far» og «Klippen». Vi hørte også om Jesu navn gjennom leirsangen «Si kjenner du det skjønne Jesunavnet». På kveldene og søndagsmorgenen var det John Peder Samdal som talte til alle deltakerne på barneleiren, og barna fikk høre om hvordan Jesus og hans navn blir fortalt om både i det nye og det gamle testamentet, og at det å kjenne Jesunavnet er en større rikdom enn all verdens penger. På lørdagen var det også to bibeltimer, en på formiddagen og en på ettermiddagen. Da var barna delt opp i tre grupper – 0-3 år, 4-6 år, og 1.-3. klasse der Reidun Irene Fossdal, Kjersti Fjære, Kristine Bergene Holm og Sara Heian sto for andaktene.

I løpet av leiren fikk barna god tid til å leke, bli kjent og kose seg sammen. Det var en fint opplegg hvor det varierte mellom fri lek og organiserte aktiviteter. De fikk blant annet leke i sandkasse, spille fotball, delta på flaggheising, konkurranser som natursti, potetløp og dragkamp.

 

Alt i alt var det en fin leir, og vi håper både barn og voksne tok imot Ordet om Jesus som ble forkynt og at vi alle kan ta med oss videre gjennom sommeren at det kun er Jesus og hans navn som lyser som det eneste håp om frelse.

Skrevet av Kristine Aarsland