Søk
Close this search box.
Søk

Den daglige omvendelsen

Har du hørt dette uttrykket: «den daglige omvendelse»? Jeg har blitt mer glad i dette uttrykket i senere tid. Jeg kan si at når jeg tidligere har hørt dette uttrykket, så har jeg nok tenkt at det ligger et snev av tungsindighet og strev i dette med å daglig skulle omvende seg. Kanskje lovstrev og selvforbedring til og med.

Sant å si vitner nok dette mest om hvilken tilstand jeg selv stadig befinner meg i. Nemlig med en samvittighet som stadig sier i mitt indre: Du lyktes ikke i dag heller. Du må nok jobbe litt med dette og hint, få bedre rutiner så vil ting bli bedre. Ikke minst holde tungen mer i tøyler. I dag løp den løpsk igjen. Jeg må prøve å skjerpe meg i morgen. Men er det dette som er «den daglige omvendelse»? Hver kveld gjøre en nedslående oppsummering av dagen som har gått, for deretter å satse på at: I morgen skal jeg være en bedre utgave av meg selv!

Jeg tror ikke du gjør noe galt om du tenker gjennom dagen som har gått og tenker litt på hvordan det har vært å omgås deg i dag. Men det er noe helt annet vi taler om her. Vi taler om den daglige omvendelse. Hva er det? Det er i grunnen et herlig evangelium for en fortapt synder.

Hør hva Jesus sier i Lukas 9:23-24.

«Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.»

Vi kan her bare helt kort kommentere noe ut fra disse versene, her er flere sider som kunne belyses. Å omvende seg til Jesus er IKKE selvforbedring, men selvfornektelse. Tenk nå på alle dine daglige nederlag, din sløvhet, dine mangler og tilkortkommenhet som gjør seg gjeldende på så mange måter i ditt kristenliv. Vil du holde fast på dette og forsøke å justere og pusse enda litt mer på ditt gamle menneske slik du er av naturen? Da sier Jesus at du èn dag kommer til å miste ALT!

Men så lyder her en herlig innbydelse! Hver dag innbys du til å se bort fra deg selv. Legge det til side og si at dette er du ferdig med for din himmelske Far er i Jesu navn ferdig med det! Fornekter du deg selv og istedet klynger deg til Jesus, hver dag, da skal du berge ditt liv til evig tid, for ditt liv er JESUS! Dette er ikke lettvint kristendom. Det er kors-kristendom. Jesus går foran. Skal vi slå følge? Kom, så går vi sammen, til Jesus!

Men, sier du, jeg kjenner meg selv, jeg faller på nytt igjen i morgen! Om du lever i morgen, så er også nåden ny og invitasjonen ny i morgen. Her er et nådedyp og en trofasthet hos vår Frelser som er helt umulig å fatte. Går du nå til Jesus og følger han veien gjennom livet, så vil du få en stor Jesus og Frelser, og berge ditt liv for evig! Så vil det også komme et Jesus-vitnesbyrd i din munn. Da kan Jesus bli kjent av de du omgås. Så fly da inn i Jesu armer hver dag, så lenge det heter i dag. Og du som er en synder, blir hver dag renset i Jesu blod. Ønsker du mer?

Takk Jesus, at du virkelig kaller syndere til omvendelse! Takk Jesus at du virkelig kom for å frelse det som var fortapt. Takk at dette er for meg!

Skrevet av Thormod Fjell