Bibelfortelling: Jesus metter 5000

Her er bibelfortellingen om Jesus som metter 5000 fra Matteus 14:13-22, Markus 6:31-46, Lukas 9:10-17 og Johannes 6:1-13. Unge Røster fra Namsos synger «Ingen er så trygg i fare» (basunen.net).

Du finner flere bibelfortellinger under «Ressurser«. Fungerer ikke vimeography som vi bruker her på hjemmesiden, kan du heller se alle bibelfortellingene direkte på vimeo ved å trykke her.

Under «Ressurser», finner du også forslag til årsplan for barnefamilier.